Rønde Distriktsråd

Nyhedsbreve

 
Nyhedsbrev fra Rønde Distriktsråd den 30. oktober 2017
 
Der sker mange ting i Rønde i disse år. Vi er glade for at være en del af disse aktiviteter.
 
 
Sct. Hans ved Kalø den 23/6:
Igen i år stod vi for Sct. Hans bålet. Det var en god aften med ca. 1000 mennesker. Rønde Amatørteater var en stor hjælp mht. afmærkning og parkering. Vores samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge fungerer også upåklageligt. Vi forventer derfor også at holde Sct. Hans ved Kalø næste år, hvor biskop Henrik Wigh-Poulsen vil holde båltalen.
 
Rønde Vandrerhjem:
Rønde Vandrerhjem blev den 1. august i år overtaget af PGU. Rønde Distriktsråd har haft møde med formand Frank Reckmann, næstformand Hanne Sørensen og forstander Birgit Smedegård. De fortalte, at de ville drive Rønde Vandrerhjem som et vandrerhjem samt bruge det til selskaber og konferencer. PGU er en praktisk grunduddannelse for unge over 18 år, der typisk efter en grunduddannelse udsluses til flex- eller skånejobs. PGUs service- og turist linjer skal danne personalegrundlaget for Rønde Vandrerhjem. Senest er der i Adresseavisen 24/10 annonceret efter en madkyndig/pædagogisk leder til Rønde Hostel, så vi håber, at Rønde Vandrerhjem bliver en del af Danhostel fremover.
 
Nye boliger i Rønde:
Noget af det gamle plejehjem, nogle af de beskyttede boliger og Røndes gamle Rådhus er nu revet ned for at give plads til nye plejeboliger samt nye offentlige faciliteter. Der er samtidig købt en ejendom, som skal bruges til parkeringsplads. Nu venter vi så med spænding på, at Djurs Bo går i gang med at bygge de lovede senior- og ungeboliger på begge sider af det offentlige byggeri. Vi ved der er stor mangel på lejeboliger i Rønde, så det kan kun gå for langsomt med at igangsætte det.
 
Delebilprojekt i Rønde:
Vi er blevet spurgt, om vi vil undersøge mulighederne for et delebilsprojekter i stil med det der er i Mørke, Feldballe, Ryomgård og på Mols. Projektet kræver, at der købes annoncer for 30.000 kr. årligt som sættes på bilen. Distriktsrådet har forespurgt erhvervsdrivende og uddannelsesinstitutioner i Rønde, om de var interesserede, men der har ikke vist sig den store interesse for disse annoncer endnu.
 
 
Gentænkning af Rønde Bypark og de omkringliggende arealer:
Distriktsrådet har sammen med Erling Mikkelsen taget initiativ til nytænkning af Rønde Bypark. Vi har afholdt møder med Syddjurs Spildevand og Syddjurs Kommune i forbindelse med, at Syddjurs Spildevand skal til at separere regnvand og spildevand i store dele af Rønde. De skal i den forbindelse bruge Rønde Byparks bestående søer til regnvandet. Der vil ske en udgravning af søerne, så de bliver større med skrånende brinker. Det har været meget positive møder, og det resulterede i, at Rønde Distriktsråd sammen med Syddjurs Spildevand og Syddjurs Kommune afholdt et borgermøde den 24/10. Her blev det besluttet at arbejde videre med projektet for nytænkning af Rønde Bypark. Der kom på mødet mange gode forslag til nye tiltag i Byparken. Der blev endvidere nedsat en arbejdsgruppe, som i løbet af november måned skal komme med et endeligt oplæg for Rønde Bypark, der herefter skal forelægges Syddjurs Kommune til godkendelse.
 
Gentænkning af Rønde Hovedgade i forbindelse med vandsepareringen:
Vi har afholdt møde med Åben Vand og Rønde Handelsstandsforening for at lave et samlet oplæg til Syddjurs Kommune om, hvordan vi gerne vi have udformet Rønde Hovedgade efter opgravningerne i forbindelse med separeringen af regnvand og spildevand. Denne separering skal ske i 2021 og 2022, men allerede i løbet af næste år, skal vi være klar med vores forslag og have et møde med Syddjurs Kommune, så vi kan få den optimale indflydelse. De tre foreninger aftalte, at vi sammen med et rådgivende ingeniørfirma skal komme med et oplæg. Rønde Handelsstandsforening sørger for at få tilbud fra et par ingeniørfirmaer, på prisen for at komme med et udkast.
Indvielse af vore to fitnessmiljøer:
Indvielsen af fitnessmiljøet i Rønde Bypark skete den 29/8. Borgmester Claus Wistoft holdt en tale ved fitnessmiljøet. TRIF Fitness demonstrerede hvorledes redskaberne skulle bruges, hvorefter folk løb eller gik op til fitnessmiljøet ved Jagtslottet. Her indviede jeg naturfitnessmiljøet og TRIF Fitness demonstrerede hvorledes disse redskaber skulle bruges.
 
En messe for frivillige foreninger i Syddjurs Kommune:
Distriktsrådet var initiativtager til at invitere foreninger i Rønde til et møde, hvilket resulterede i en foreningsmesse for alle frivillige foreninger i Syddjurs Kommune. Den blev afholdt i Rønde Idrætscenter den 29/9. Messen var en stor succes for så vidt at 55 foreninger deltog. Besøgstallet var det derimod sløjt med. Konklusionen blev da også, at der skal meget mere pressedækning til i forbindelse med næste års messe.
 
 
Vælgermøde den 26/10 2017:
Så er det ved at være tid til Kommunalvalg, og vanen tro holdt vi et meget besøgt vælgermøde i Rønde Idrætscenter torsdag, hvor samtlige partier var repræsenteret. Mødet var inddelt i 2 afdelinger. I 1. afdeling udspurgte aftenens dirigent Henrik Vinther partiernes repræsentanter omkring deres mærkesager for Syddjurs Kommune, hvorefter der var mulighed for at stille spørgsmål om Syddjurs Kommune fra publikum. 2. afdeling var om lokale emner, hvor de lokale politikere kom med deres bud for det fremtidige Rønde. Erling Mikkelsen fra Socialdemokratiet lagde ud med at han gik ind for at det var nu, der skulle bygges en svømmehal i Rønde, når der nu er så mange skoler i Rønde. Dette kunne Venstres kandidat også gå ind for. SF stillede sig også positiv ud fra princippet krone til krone.
 
Ud over ovennævnte har Distriktsrådet deltaget i mange møder med forskellige, herunder har vi på Syddjurs Kommunes budgetmøde den 7/9 tilkendegivet vores holdninger.
 
Vi ønsker alle vore medlemmer et godt efterår.
 
Med venlig hilsen
 
Carsten Skivild
 
 
formand
 
----------------------------------------------------------------------
 
 
 
Frivillig Fredag – nu med foreningsmesse                47 tilmeldte foreninger af alle slags deltager i arrangementet i Rønde Idrætscenter fredag 29. september
 
Der er lagt op til en spændende og omfattende Frivillig Fredag i Rønde Idrætscenter den sidste fredag i september. Ikke mindre end 47 foreninger af meget forskellig art er tilmeldt arrangementet, der i år er lagt i Rønde Idrætscenter.
I Rønde bliver der plads til at udvide med en foreningsmesse, og der skabes i centret albuerum nok til, at foreningerne på deres stande kan demonstrere nogle af de aktiviteter, de tilbyder.
 
Næstformand Ole Bjerregaard (V), udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, er glad for, at så mange frivillige bakker op om arrangementet. Han glæder sig til at byde deltagerne velkommen på Frivillig Fredag. ”De mange deltagere siger meget om den mangfoldighed og fantastiske indsats de frivillige yder rundt omkring i hele Syddjurs Kommune. Det er glædeligt, at de mange aktiviteter er med til at skabe livsværdier og sammenhold for alle aldersgrupper.”
 
Kom og prøv en aktivitet. Frivillig Fredag arrangeres i samarbejde mellem Frivilligrådet i Syddjurs, Rønde Distriktsråd, Rønde Idrætscenter og Syddjurs Kommune.
 
Frivillig Fredag er Danmarks Nationale frivillighedsdag, hvor frivilligheden hyldes og synliggøres, ligesom gæsterne på messen får lejlighed til at prøve nogle af aktiviteterne af. Der bliver meget at opleve på den spændende dag, hvor et bredt udsnit af meget forskellige frivillige foreninger er tilmeldt. Bl.a. kan nævnes CK Djurs, Rønde Bordtennisklub, Dansens Dag, Syddjurs Hardballforening, et par kunstforeninger, humanitære foreninger, Hjemmeværnet m.fl. Frivillig Fredag afsluttes med musik.
 
Foreningen Musik i Rønde har skaffet sangerinden Kajsa Vala til Rønde, hvor man kan høre halvanden times dejlig musik. Gratis billetter udleveres til gæsterne på messestandene
 
Fakta om Frivillig Fredag:
Frivillig Fredag – Danmarks Nationale Frivillighedsdag – lægges i år i Rønde Idrætscenter fredag 29. september fra kl. 15-20 med efterfølgende koncert.Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Dagen har til formål at:
* Markere og anerkende frivilligheden.
* Synliggøre det frivillige arbejde.
* Give borgerne, der ikke i forvejen yder en frivillig indsats, mulighed for at være frivillig en dag.
Årets tema er ”Vis værdien” – hvilket deltagerne nu får ekstra god plads til i Rønde.
Løbende opdatering om programmet: http://www.frivilligsyddjurs.dk/Frivillig_Fredag.php A
 
 
 
Nyhedsbrev fra Rønde Distriktsråd den 22. juni 2017
 
Det sidste halve år har vi arbejdet videre med de aktiviteter vi havde igangsat. Samtidig har vi taget fat på et par nye:
 
Sct. Hans aften ved Kalø den 23/6 kl. 20.30.
Igen i år står vi for Sct. Hans bålet ved Kalø. Nationalpark Mols Bjerge har sponsoreret bålet og Skovbørnehaven har lavet heksen, der skal flyve til Bloksbjerg. Rønde Amatørteaters medlemmer vil være behjælpelige med parkeringshenvisningen. Der vil være musik og sang før båltalen. Vi udleverer sangblade sponsoreret af Syddjurs Kommune. Kristian Herget holder båltalen.
Vi glæder os til at se jer.
 
 
Rønde Vandrerhjem.
Rønde Vandrerhjem blev sat til salg med tilbudsfrist til den 28/4 2017. PGU købte Rønde Vandrerhjem og overtager det den 1. august i år. Du kan se hvad PGU står for på deres hjemmeside www.pgu.dk. PGU har forpligtet sig til fortsat at drive det som et vandrehjem. Indtil overtagelsen er det Syddjurs Kommune, der står for bookingen via hjemmesiden www.roende-vandrehjem.dk (husk bindestregen og af det ikke er vandrerhjem). Vi går ud fra, at PGU også overtager hjemmesiden efter den 1/8 2017.
 
Delebilprojekt i Rønde.
Vi er blevet opfordret til at undersøge muligheden for et delebilsprojekt i Rønde, i stil med det der er i Feldballe, på Mols, i Mørke og Ryomgård. Vi undersøger nu mulighederne for salg af reklameplads på bilen. Herefter vil vi rette henvendelse til interesserede lejere af bilen. Hvis I er interesserede, som annoncører eller lejere, kan I allerede nu kontakte os via vores hjemmeside www.roendedistriktsraad.dk.
 
Gentænkning af Rønde Bypark og omkringliggende grønne arealer.
På Borgermødet i marts fik vi samtlige politiske partiers tilsagn om, at det var en god ide, at gentænke Rønde Bypark og de omkringliggende grønne arealer, således at det blev attraktivt for børn og voksne i alle aldre at opholde sig i Rønde Bypark. Samtidig skal det udformes, at man integrerer Syddjurs Spildevands projekt for et bassin til regnvand. Rønde Rotary Klub og Lions Club Rønde har givet midler til at en landskabsarkitekt kan udfærdige en skitse, der skal forelægges Syddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand for blandt andet at få de tekniske ting er afklaret. Derefter vil vi indkalde til et møde, hvor der skal nedsættes en borgergruppe af såvel unge som ældre, handicappede og interessegrupper for at udforme det endelige projekt.
Det er helt sikker noget I kommer til at høre meget om i fremtiden.
 
Fitnessmiljøet i Rønde Bypark og ved Jagtslottet.
Fitnessmiljøet i Byparken har nu været færdigt i et år. Fitnessmiljøet ved Jagtslottet er også snart klar til at blive taget i brug. Vi mangler dog, at få godkendt det, så vi kan få en ibrugtagningstilladelse. Vi forventer at kunne indvi begge miljøer midt i august i år.
I vil selvfølgelig få en indbydelse, når tiden nærmer sig.
 
En foreningsmesse.
I foråret tog vi initiativet til at invitere foreningerne i Rønde til et møde for at høre interessen for en messe, hvor hver forening kunne komme og fortælle om, hvad de kunne og ville, så alle i Rønde og omegn fik øjnene op for de mange foreningstilbud vi har. Det blev taget så positivt imod, at det nu bliver en messe i Rønde Idrætscenter for alle foreninger i Syddjurs Kommune. Datoen er fastsat til den 29. september 2017.
Sæt kryds i kalendere. Kom ned i Rønde Idrætscenter og få en masse dejlige input.
 
Følle Strand.
Der er blevet sat blå flag op ved Følle Strand, og nu går Syddjurs Kommune også i gang med at renovere toiletforholdene på stranden.
 
Vinterbaderforeningen ved Nappedam.
Man afventer generalforsamlingen i Nappedam Bådelav i november måned i år.
 
Syddjurs Kommune har bedt alle distriktsråd komme med deres input til bedre trafiksikkerhed i Kommunen.
På den baggrund vil vi oplyse Kommunen om følgende trafiksikkerhedsmæssige problemer:
Stier:
Forlængelse af fortove ud til Baunehøj- og Kappelhøjparken. Sti fra Kappelhøjparken til Rønde Skole. Fortov fra buslomme på Århusvej til Rønde Idrætscenter. Gadelys på Århusvej fra lysreguleringen til indgangen ved Rønde Idrætscenter.
Fodgænger/overgange:
5 fodgængerovergange i Rønde Midtby. Fodgængerfelt på vestsiden af lysreguleringen ved Århusvej/Strandvejen.
Vejbanen:
Bredere vej fra Rønde skole til Skrejrup.
Hastighedsnedsættelse:
Fuldt optrukne linjer gennem Følle for at undgå farlige overhalinger.
Uhensigtsmæssige udkørselsmuligheder:
Køb af jord ved "Havely" i Følle, således der Følle igen kan få udkørsel til Århusvej. Bedre afmærkninger:
Bedre henvisningsskilte på Hovedgaden, Lillerupvej og Molsvej til parkeringsmulighederne på Birkevej.
 
Vi ønsker alle vore medlemmer en god og solrig sommer.
Med venlig hilsen
Carsten Skivild
formand
 
 
 
 
Generalforsamling den 23. marts 2017
 
 
Genvalgt til forretningsudvalget blev:
Karen Andreasen
Eigil Møller
Torben Lave
 
Formandens beretning på Rønde Distriktsråds generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 21.15 i Rønde Idrætscenter.
 
 
Årligt Borgermøde i Rønde:
Sidste år havde vi indbudt Arne Gynther, der er chef for veje, trafik og ejendomme, til at komme og give en redegørelse for processen og konsekvenserne ved den kommende privatisering af Kommunens belysning og veje. Redegørelsen afhjalp noget af den frustration borgerne følte ved den kommende privatisering. Endvidere havde vi inviteret Team Ejendomme fra Kommunen til at fortælle om det kommende sundheds- og plejecenter. Projektet blev grundigt gennemgået af Kommunens arkitekter. Herunder også den forventede fremtidige tidsplan for byggeriet.
I år havde vi inviteret en politiker fra hver af partierne i Byrådet til at komme og fortælle om deres holdning til 3 spørgsmål:
1) Vil de være med til at afsætte midler til byfornyelse af Rønde Bymidte i 2018 og fremefter? Socialdemokratiet ville gerne arbejde for, at det er Røndes tur til byfornyelse med indsnævret kørebane. De øvrige politikere var mere skeptiske. SF og Dansk Folkeparti mente, at Ryomgård og Pindstup er de næste der skal byfornyes. Et flertal af politikerne var ikke interesseret i at renovere Rønde midtby i forbindelse med separeringen af regnvand og spildevand. Der kunne dog være mulighed for at komme med indspark i forbindelse med reetableringen.
2) Vil de være med til, at der fremover bliver en by-vicevært til servicering af Røndes grønne stier, veje og områder? Socialdemokratiet ville gerne se på muligheden medens de øvrige partier ikke ville fremme forslaget. Det kunne i stedet være borgere i byen, der tog denne opgave på sig.
3) Vil de være med til en nytænkning af Rønde Bypark med tilstødende områder. Politikerne fra alle de politiske partier syntes det var en god ide at arbejde videre med. Der blev opfordret til at tage de unge med i arbejdsgruppen, der skal nedsættes sammen med Syddjurs Kommune.
 
Også i år var der en god opbakning til mødet med 80 fremmødte deltagere. Der var stor spørgelyst, hvilket dog betød, at ikke alle kom til orde. Dette må vi forbedre til det kommende vælgermøde til efteråret.
 
Ud over det årlige Borgermøde i Rønde, har vi beskæftiget os med flere forskellige emner
Rønde Vandrerhjem
har stået højt på vores prioriteringsliste. Vi fik at vide, at Danmarks Jægerforbund havde opsagt lejeaftalen af Rønde Vandrerhjem. Vi kontaktede derfor Syddjurs Byråd for at gøre dem opmærksom på, hvor vigtigt det er for os alle, at det videreføres som vandrerhjem. Vi har fået lovning på, at det vil blive sat til salg med en klausul om, at det skal drives som vandrerhjem, hvilket vi er meget tilfredse med. Så må vi se, hvad der sker når Danmarks Jægerforbunds lejeaftale udløber her om en uge.
 
Røndes nye sundheds- og plejecenter:
Også dette følger vi tæt. Det seneste vi har hørt i den forbindelse er, at det gamle rådhus skal rives ned i april og maj. Derefter skal byggeriet i udbud. Disse tilbud kommer formentlig frem primo juni, hvorefter der tages stilling til, hvem der skal stå for byggeriet. Det forventes at byggeriet bliver færdigt ved udgangen af 2018.
 
Kommunen har købt grunden ved siden af Randrups pejsebutik, hvor det forventes, at der etableres parkeringspladser, idet der ikke bliver så mange underjordiske parkeringspladser, som i det oprindelige projektet, pga. jordbundsforholdene.
 
Vi håber Kommunen vil rive den gamle villa, der tidligere var Tellesens hus, på Lillerupvej ned og etablere parkeringsplader her til håndværkerne, der skal være på det nye byggeri de næsten 1½ år.
 
 
Senior- og studieboliger i Rønde:
Vi ved endnu ikke om DjursBo og Kommunen er blevet enige om, at DjursBo skal bygge seniorboliger på hjørnet af Vagtelvej og Hovedgaden. I den forbindelse har vi henledt Kommunens opmærksomhed på, at der også er afsat et byggefelt nord for det kommende sundheds- og plejecenter, på hjørnet af Lillerupvej og Hovedgaden til boliger. Her har vi peget på, at Rønde er byen for Kommunens uddannelsesinstitutioner, og derfor har et stort behov for studieboliger. Vi mener derfor, Udvalget skal tage dette forslag med til DjursBo, så DjursBo kan bygge 2 værelses lejligheder til byens mange studerende.
 
 
Velkomstcentret for Nationalpark Mos Bjerge
blev afsløret først i december sidste år. Vi havde spændt ventet på, hvordan det vindende projekt ville tage sig ud. Jeg må sige, at vi i hele forretningsudvalget blev positivt overrasket. Det bliver et flot velkomstcenter, der kommer til at smyge sig ind i landskabet, som en bølgende blød bakke tæt på Kampmanns Hus. Det vil på ingen måde overdøve det smukke gamle hus, da velkomstcenteret graves ned og bliver et par meter lavere end rygningen på Kampmanns Hus. Kampmanns Hus bliver den bygning vi fremover til flugte med ud til Kalø Slotsruin. Samtidig bliver der en restaurant med udsigt til strandengen og Kalø Slotsruin, og hvor vi hele året også kan købe kaffe, is og pølser. Endvidere etableres der gode moderne toiletter.
 
Når jeg nu taler om naturen vil jeg også nævne Mågeøen.
Vi har presset meget på, for at det igen skulle være muligt at benytte og bruge toiletter her. Den nuværende toiletvogn har været lukket længe. Folk har derfor besørget rundt om i buskadset. Det vil slutte, når Naturstyrelsen forhåbentlig inden for kort til etableret et toilet hus.
 
 
Gratis Wi Fi:
Sammen med Handelsstandsforeningen har vi arbejdet for skulle etableres gratis Wi Fi i Rønde Bymidte. Det blev en realitet her i sommer. Forhåbentlig er det blevet brugt flittigt. Hvis ikke, så spred endelig det gode budskab. Der er sat skilte op om gratis Wi Fi i Midtbyen.
 
 
Sct. Hans bålet ved Kalø
stod vi igen for i 2016, og påtager os det igen i år. Naturstyrelsen har trukket sig af økonomiske grunde. Vi har i stedet fået Nationalpark Mols Bjerge med ind over det.
 
Ny bro, sauna og toiletforhold på den vestlige side af Nappedam:
Vi har deltaget i en arbejdsgruppe for at få dette sat i gang. Vi håber det lykkes. Nappedam Bådelaug vil etablere et medlemskab af deres forening, for vinterbadere. Herefter skal man se på mulighederne for at få disse faciliteter til medlemmerne.
 
 
Vore to fitnessmiljøer:
Det i Rønde Bypark og det ved Jagtslottet er nu så langt fremme, at vi håber, vi kan holde indvielse af miljøerne i næste måned.
 
Velkomst til vore nye beboere
her i Rønde og opland tog vi initiativ her i efteråret for første gang. Vi havde inviteret 70 nye tilflyttere, men der kom dog ikke så mange, som vi havde håbet på. De der kom var dog meget glade for vores orientering. Vi vil forsøge igen her i maj med en tilsvarende aften.
 
 
Branding af Rønde
har også stået højt på vores prioriteringsliste. Vi har flere gange gjort Kommunen opmærksom på, at der skulle gøres noget ekstraordinært, hvis vi skulle råbe de unge familier i Århus op. I 2016 har Kommunen arbejdet med branding. For Rønde by har 3 unge familier sagt ja til at være ambassadører, når nye familier søger oplysninger om fordelene ved at flytte til Rønde. Samtidig er vi med i en brandinggruppe, der sammen med Syddjurs Kommune udvikler ideer til nye tiltag, for at få flere tilflyttere til Kommunen.
 
 
Infrastrukturen omkring Rønde:
Trinbrættet i Thorsager, som vi går ind for, bliver nu etableret. Derfor har det også været os magtpåliggende i den forbindelse at gøre vores stemme gældende om, at der ikke må ske forringelser af trafikken til og fra Rønde.
 
 
Ud over dette har vi beskæftiget os meget med Syddjurs Kommunes budget for 2017.
Vi havde set frem til, at det nu var tiden til at Rønde Bymidte skulle forbedres. Ebeltoft, Hornslet, Kolind og Mørke havde fået nye bymidter, så vi mente det nu var vores tur. Det var det så ikke. Sølle ½ mio.kr. blev det til i år. Det når man jo ingen steder med, når f.eks. der var afsat 4 mio.kr. til Mørke. Vi håber det vil lykkes for os at få Røndes byfornyelse på budgettet for 2018
 
Kommuneplan 2016
har vi også været inde og se på og kommentere. Der bliver nu nye byggegrunde i Rønde Nord. Der etableres en rundkørsel som skal være med til at sænke trafikanternes fart. Vi håber, Kommunen på sigt vil ændre infrastrukturen, så der bliver en vejforbindelse fra Flintebakken via denne rundkørsel til Skrejrup. Det vil forbedre Røndes infrastruktur væsentligt. I den forbindelse håber vi, at Kommunen ikke glemmer, at etablere cykelstier og fortove.
 
Vores gruppe, der ser på nye bomuligheder
glæder sig over, at de byggemuligheder i Ugelbølle Øst, de har været med til presse på for overfor Kommunen, nu bliver en realitet.
 
Ud over dette har vi taget følgende op
ansøgning om en hjertestarter ved KulturHotellet. Det blev et afslag. Reetablering af forbindelsestrappen mellem Vestre Fasanvej og Lillerupvej. Den er nu repareret.
 
Daglig pasning af KulturHotellet:
'Vi har nu et medlem i bestyrelsen for KulturHotellet. Vi håber Kommunen fremover vil finde penge til en fast sekretærstilling eller lignende, til at stå for den daglige pasning af Hotellet. Derudover har vi deltaget i en del møder og workshops, enten hvor vi er blevet indbudt, eller hvor vi har ment vi skulle gøre vores indflydelse gældende.
 
 
Tak
Jeg vil her gerne sige forretngsudvalgets 6 medlemmer tak for den store indsats hver enkelt har ydet. Alle er gået til opgaverne med stor ildhu, hvilket I alle fortjener stor ros for. Tusind tak skal I have.
 
Rønde den 23/3 2017
Carsten Skivild
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Borgermøde og generalforsamling.
 
Stort Borgermøde
og
Generalforsamling i Rønde Distriktsråd
 
Rønde Idrætscenter torsdag den 23. marts kl. 19.00
 
Så er det tid for den årlige generalforsamling. Også i år kombinerer vi det med et møde, hvor repræsentanter for byrådets partier kan informere om deres syn på udviklingen i Rønde området.
Vi har bedt politikerne forholde sig til nedennævnte tre emner. Mødet er ikke tænkt som et valgmøde, det må vi klare senere på året, men det ville være rart, et øjeblik, at fokusere på Rønde centrum.
 
Borgmester Claus Wistoft (V,) Viceborgmester Kirstine Bille (F), Udvalgsformand Per Dalsgaard (O), Udvalgsformand Ole Bollesen (A), Udvalgsformand Per Zeidler (I), Jan Kjær Madsen (B), Jesper Yde Knudsen (Ø), og Jørgen Brøgger (C) kommer og svarer på følgende spørgsmål stillet af Rønde Distriktsråd:
 
• Vil du i 2018 og de kommende år afsætte 2 mio. kr. hvert år til fornyelse af    bykernen i Rønde i forbindelse med Syddjurs Spildevands renovering af kloaknettet i byen?
 
Vil du gå ind for at udpege en byvicevært i Rønde samt en stedfortræder, der kan være tæt på borgerne, så vi kan få en optimal vedligeholdelse af byens grønne områder, stier, veje og træer?
 
• Vil du være initiativtager til at Kommunen sammen med en gruppe borgere går i gang med at nytænke Rønde Bypark og de omkringliggende områder, så de bliver attraktive at opholde sig i?
Efter en forfriskning vil de 8 politikere svare på spørgsmål fra alle i salen.
 
 
Herefter afvikles
 
DISTRIKTSRÅDETS GENERALFORSAMLING
 
 
Aftenen er planlagt således:
19.00: Velkomst
19.10: Politikernes indlæg
20.00: Pause
20.10: Spørgsmål/debat
21.00: Debatten afsluttes
21.15: Distriktsrådets generalforsamling
 
Generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden:
 
1.Valg af dirigent.
2.Godkendelse af dagsorden.
3.Formandens årsberetning.
4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Rønde Distriktsråd.
5.Valg til forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd.
6.Valg af revisor.
7.Behandling af indkomne forslag.
8.Eventuelt.
 
Generalforsamlingen er åben for alle personer med interesse for Rønde lokalområde.
Stemmeberettigede er personer, der før mødet er registreret som medlem.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 14. marts 2017.
 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------
 
 
Nyhedsbrev fra Rønde Distriktsråd den 27. november 2016
 
Først lige en opfølgning på de ting jeg nævnte i nyhedsbrevet den 30. maj i år:
 
Det store Sct. Hans bål ved Kalø står vi for igen i 2017.
Vi har lavet en aftale med Nationalpark Mols Bjerge efter at Naturstyrelsen ikke længere ønsker at sponsorere bålet.
 
Wi Fi i Rønde er nu en realitet.
Der er opsat skilte i midbyen om, at der er gratis Wi Fi. Så vi er spændte på at høre, hvor meget det bliver brugt.
 
 
Infrastrukturen omkring Rønde.
Trinbrættet i Thorsager bliver nu etableret. I den forbindelse holder vi os ajour med, hvordan det vil have indflydelse på fremtidens busnet på Djursland. Senest afholdes der en workshop i Ryomgård den 28/11 om den nye kollektive trafikplan for Djursland, hvor vi deltager.
 
Helhedsplanen for Rønde.
Vi har overfor Syddjurs Kommune peget på, at man burde tilbyde Djurs Bo, at bygge 2 værelses lejligheder på den grund, der er til rådighed op mod hjørnet Hovedgaden/LIllerupvej, når de nye plejeboliger og offentlige faciliteter starter op med at blive bygget først i det nye år. Disse vil også kunne bruges ved at 2 unge studerende bor sammen, idet der også mangler studieboliger i Rønde ud over almindelige lejeboliger.
 
Fitnessmiljøerne.
Selve fitnessmiljøerne i Rønde Bypark og ved Jagtslottet er nu færdige. Vi mangler at få opsat henvisningsskilte begge steder og få lagt bunddækket/flis ved naturfitnessmiljøet ved Jagtslottet. Når det er sket, vil der ske en indvielse i forsommeren 2017.
 
Kommuneplan 2016.
Den er nu færdig og ligger digitalt på Syddjurs Kommunes hjemmeside.
Vi sendte som tidligere omtalt vore kommentarer. En af de positive ting er, at der bliver etableret nye byggegrunde i Rønde Nord samt i Ugelbølle Øst, hvilket vil fremme antallet af tilflyttere samt handelsmiljøet i Rønde.
 
Af nye tiltage vi har arbejdet med her i 2. halvår af 2016 er der følgende:
 
Budget 2017.
Vi havde håbet på, at Syddjurs Kommunes politikere ville afsætte midler til opstart på renovering af Rønde Hovedgade i 2017. Det er imidlertid ikke tilfældet, idet der kun er afsat ½ mio.kr. . Hvad de er tænkt brugt til, har vi endnu ikke fået at vide. Vi fortsætter dog med at fortælle politikerne, at det er på tide de kommer i gang med at forbedre bymiljøet i Rønde.
 
Ambassadører for branding af Rønde og Syddjurs Kommune.
3 unge familier i Rønde har sagt ja til at være ambassadører for Rønde, når nye familier søger om oplysninger om fordelene ved at flytte til Rønde.
Vi er samtidig med i en brandinggruppe, der sammen med Syddjurs Kommune udvikler ideer til nye tiltag, for at få flere tilflyttere til Kommunen.
Hvis der er nogle af jer, eller I kender nogen, der er interesseret i at være med til at få flere familier til at flytte til Rønde, vil jeg bede jer kontakte mig via mail carstenskivild@gmail.com. Vi vil gerne have flere ambassadører af unge tilflyttere.
 
 
Velkomstmøde for nye tilflyttere til Rønde.
Det senest halve års nye tilflyttere til Rønde, havde vi indbudt til et møde den 25/10 i Cafeen på KulturHotellet. Der kom 7 personer,som var yderst tilfredse med den information de fik. VI vil prøve at arrangere et lignende møde igen i foråret 2017.
 
En bro, sauna og toiletforhold for vinterbadere ved Nappedam.
Vi er i dialog med såvel Nationalpark Mols Bjerge som et udvalg under Nappedam Bådelaug for at få dette projekt sat i gang.
 
Nye toiletfaciliteter ved Mågeøen.
Vi håber fortsat, at Naturstyrelsen kan finde midler til at etablere nye toiletfaciliteter, idet det er yderst påkrævet.
 
Rønde Vandrerhjem.
Da vi erfarede, at Danmarks Jægerforbud havde opsagt lejeaftalen af Rønde Vandrerhjem, kontaktede vi Syddjurs Byråds politikere for at gøre dem opmærksom på, hvor vigtigt det er for Røndes borgere samt Syddjurs Kommunes turister, at det fortsat blev videreført som et vandrerhjem.
For 14 dage side fik vi at vide, at det er behandlet af Økonomiudvalget. Rønde Vandrerhjem vil blive sendt i offentlig udbud når Danmarks Jægerforbunds forkøbsret udløber den 30. april 2017. Tidsplanen for udbuddet skal være med tilstrækkelig tid til, at borgere og virksomheder i lokalområdet kan overveje mulighederne for at afgive et bud på vandrerhjemmet.
Syddjurs administration vil afsøge muligheden for at drive vandrerhjemmet fra 1/1 2017 og frem til et eventuelt salg.
Vi kan jo kun tro på, at Syddjurs Kommune ikke sælger Rønde Vandrehjem uden klausulen om, at det fortsat skal drives som et overnatningssted.
 
Ud over de ovennævnte aktiviteter, deltager vi i Syddjurs Award og KulturHotellets møder, har ansøgt om hjertestarter ved KulturHotellet, deltaget i Lokalhistorisk forenings markering af Århus Lufthavns 70 års fødselsdag, kommenteret lokalplanen for pleje- og seniorboligerne på Hovedgaden og lokalplanen for Molsvej/Grenåvej, deltaget i idéudvekslingsworkshop o.m.a..
 
Hvis du gerne vil være med til at præge udviklingen i Rønde og Syddjurs Kommune synes vi, at du skal melde dig, så alle kan få gavn af dine ideer.
 
Hvis du har emner, du ønsker vi skal tage op i 2017, er du meget velkommen til at sende dem til mig på mail: carstenskivild@gmail.com eller komme til vores årlige store Borgermøde i marts i forbindelse med vores generalforsamling.
 
Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul.
Vi ses i Rønde.
 
Med venlig hilsen
Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild
formand  
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nyhedsbrev fra Rønde Distriktsråd den 30. maj 2016

Først vil vi gerne sige tak for det store fremmøde til vores Borgermøde den 8. marts i år, hvor vi efterfølgende holdt generalforsamling.
De ting Distriktsrådet har beskæftiget sig med sidste år og i 1. kvartal i år står i formandens beretning på generalforsamlingen, der kan ses på vores hjemmeside www.roendedistriktsraad.dk.
Efterfølgende er der sket følgende
Sct. Hans aften den 23. juni 2016.
Igen i år afholder vi Sct. Hans Bål ved Kalø Slotsruin. Der var utrolig mange mennesker sidste år, så det håber vi selvfølgelig også der kommer i år. Naturstyrelsen vil igen sørge for materialer til det store bål. Amatørteatret klarer henvisningen til parkeringsarealerne. Syddjurs Kommune leverer sangene og Skovbørnehaven vil sørge for at der kommer en fyrig heks på toppen af bålet. Båltalen vil blive holdt af vores provst Benedikte Bock.
Wi Fi i Rønde.
Der vil blive etableret 5 stationer ved Rønde Hovedgade, hvorfra der kan bruges gratis Wi Fi i op til 1 time. Vi håber, det vi glæde vore mange turister, så de opholder sig endnu længere i Rønde, og samtidig er det også til gavn for os.
Infrastrukturen omkring Rønde.
I forbindelse med etableringen af Trinbrættet til Letbanen i Thorsager har vi været nervøse for, at det betød en forringelse af busforbindelserne til og fra Rønde, idet der skulle findes besparelser på over 80 mio.kr. Det synes nu ikke at blive tilfældet, hvilket vi er meget tilfredse med.
Helhedsplanen for Rønde.
Det lykkedes os ikke at få etableret lejligheder ved Hovedgaden til unge studerende i Rønde. Vi har dog ikke mistet modet og vil kontakte Djurs Bo igen, når der opstår en mulighed for en god placering.
Vi kontaktede i marts Syddjurs Kommune for at få etableret fortov og cykelsti samt en buslomme på Smouenvej ved den nye Rønde Nord udstykning, men vi har endnu ikke fået svar.
Fitnessmiljøerne.
Fitnessmiljøet i Rønde Bypark vil inden sommerferien få informationsskilte ved de enkelte redskaber og et informationsskilt om at det er på eget ansvar at benytte redskaberne. Herefter vil vi endelig kunne få en ibrugtagningstilladelse.
Fitnessmiljøet ved Jagtslottet er man nu gået i gang med at etablere. Den laves af naturens egne materialer velvilligt stillet til rådighed af Naturstyrelsen medens Nationalpark Mols Bjerge sponsorerer selve opbygningen og etableringen.
 
 
 
 
 
Generalforsamling den 8. marts 2016
 
Genvalgt til forretningsudvalget blev.
Carsten Skivild
Arne Povlsen
Ingrid Rønne
Ejner Christensen
 
Formandens beretning på Rønde Distriktsråds generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 i Rønde Idrætscenter kl. 21.00.

Årligt Borgermøde i Rønde:
Sidste år arrangerede vi et Borgermøde i forbindelse med vores generalforsamling i marts måned, hvor borgmester Claus Wistoft samt udvalgsformændene for de forskellige udvalg i Syddjurs Kommune kom og fortalte borgerne om, hvad de ville gøre for Rønde det kommende år. Samtidig havde borgerne mulighed for at stille deres egne spørgsmål til politikerne. Der var mest informationer om KulturHotellet og den kommende udvidelse af Plejehjemmet, der var programmet. Man fornemmede fra politikernes siden en positiv holdning til Rønde og omegn, som den del, der sammen med Hornslet, skal drive Syddjurs Kommune fremad. Fra de fremmødte, var der stor spørgelyst til cykelstien, borgerservice, beredskabsplanen, campusområdet og behovet for studieboliger i Rønde. Endvidere blev den kommende Helhedsplanen for Rønde drøftet.
I år havde vi så indbudt chefen for veje, trafik og ejendomme, Arne Gynther, til at komme og give en redegørelse for proces og konsekvenser for den kommende privatisering af Kommunens lys og veje.
Endvidere fik vi sundheds- og omsorgschef Ingelise Juhl til sammen med arkitekterne Andrea Stenglein Møller og Harry Mellgren Thorsen fra Team Ejendomme til at komme og orientere om det nye sundheds- og plejecenter. Samtidig vil de fortælle om den fremtidige tidsplan for byggeprocessen, der vil komme til at præge Rønde fra årsskiftet og fremefter.
Ud over at afholde et årligt Borgermøde i Rønde, har vi beskæftiget os med mange andre ting
Helhedsplan for Rønde:
I løbet af foråret arbejdede vi sammen med andre af byens borgere på, at sætte ord på, hvad Rønde er kendt for, og hvad vi skal satse på fremover. Her blev Kalø Campus, Kulturhotellet, nye boliger i bymidten og nye senior- og plejeboliger hovedtemaerne. Det afsluttedes med en Helhedsplan for Rønde, hvor der nu er oplæg til nogle tiltag for Syddjurs Kommune samt nogle tilsvarende for byens borgere.
En af disse var lejligheder til unge studerende i Kalø Campus. Vi harundersøgt muligheden. Vi tog kontakt til DjursBo, Kuben samt ejendomsejerne for at forsøge at samle alle gode parter, men det har desværre ikke vist sig muligt at gennemføre projektet.
Helhedsplanen for Rønde omfatter også Rønde Midtby med en fortætning. Vi håber de, der arbejder med det, får et godt projekt ud af det. Ud over det, henviste Helhedsplanen også til et privat byggeri, og det ser nu ud til at blive realiseret.
Renovering af Rønde Midtby:
Når jeg nu omtaler fornyelser i byen må vi konstatere, at for første gang er der ikke afsat 2 mio.kr. i årsbudgettet i Syddjurs Kommune til fornyelser i kommunens byer. Først fik Ebeltoft lavet renovering. Derefter fik Kolind sin renovering, og sidst har Mørke og Hornslet fået renoveret deres byer. Vi havde så håbet på, at turen nu var kommet til Rønde - som Syddjurs Kommune selv siger er Kommunens uddannelsesby - og hvor Kommunen har ændret navnet fra Rønde Campus til Kalø Campus, formentlig fordi at institutionerne i byen vokser konstant.
Men ak - I 2016 er der ingen midler afsat til byrenovering, selv om vi har fortalt administrationen i Kommunen, at de jo kan sætte penge af, så man trinvis kan renovere hovedgaden, hvilket vil gøre, at renoveringen af hovedgaden kan gøres over en årrække.
Derfor fortsat ingen renovering af Rønde Midtby med kommunale midler.
Sct. Hans bålet ved Kalø Slotsruin den 23. juni blev et endnu større tilløbsstykke end sidste år. Vejret var godt og Brosbøl holdt en virkelig god tale. Syddjurs Kommune leverede sanghæfter og Naturstyrelsen klarede såvel etableringen af bålet og stod for tændingen. Igen i år glædede Skovbørnehaven os med en festlig heks på toppen med fut i. Så vi har besluttet, at vi igen i år står for Sct. Hans bålet ved Kalø Slotsruin.
Fitnessmiljøerne:
Vi har nu i 3 år arbejdet på at få etableret 2 fitnessmiljøer i Rønde. Et i Rønde Bypark og et ved Jagtslottet.
Det i Rønde Bypark har stået der siden sommerferien sidste år, men det mangler fortsat en ibrugtagningstilladelse. Den kommer, når vi får skilte sat om hvordan man skal forholde sig ved de forskellige redskaber.
Det ved Jagtslottet, der skal laves af naturens materialer, er der nu truffet aftale med en tømrer om at lave her i foråret. Efter tilladelsen fra Naturstyrelsen skulle vi have en landzonetilladelse, inden vi kunne få en byggetilladelse. Det er nu på plads, så vi håber at kunne have begge fitnessmiljøer færdige her i foråret til en samlet indvielse sammen med de mange, der har været med til at gøre dette muligt gennem sponsorater.
Cykelstien fra Skrejrup til Thorsager har vi arbejdet ihærdigt for at Syddjurs Kommune skulle etablere den som lovet af Kirstine Bille. Den 3/6 lovede chefen for veje, trafik og ejendomme, Arne Gynther, at de nu ville gå i gang, og vi indviede den her fra Røndesiden, medens Thorsagersiden blev varetaget af flere foreninger, herunder bl.a. skater foreningen.
Beredskab & Sikkerhed:
Randers, Favrskov, Nordjurs og Syddjurs Kommuner besluttede at samle deres beredskab, idet de af Folketingen var blevet pålagt meget store besparelser på området.
Nedlæggelsen af beredskabsstationen i Rønde indgik som en mulighed i planlægningen af fremtidens beredskab og sikkerhed. Vi sendte derfor et åbent brev til Byrådet samt den nye beredskabsdirektør, hvor vi påpegede flere forskellige ting man skulle være opmærksomme på i forbindelse med afgørelsen af det fremtidige beredskab. Vi kom samtidig med konkrete forslag til mulige økonomiske besparelser, da der jo var lagt en bunden opgave ud til beredskabsdirektøren.
Vort brev var meget konstruktivt, så vi tror, at det var med til at gøre indtryk på såvel beredskabsdirektøren som vor borgmester, idet det blev besluttet fortsat at lade beredskabsstationen i Rønde bestå.
Plejeboliger og seniorboliger i Rønde:
Vi blev af Syddjurs Kommune indbudt til at være med i dommerpanelet, da der skulle vælges mellem 5 forslag til de kommende 40 plejeboliger i Rønde, hvor der samtidig med cafe og opholdsarealer, skulle være kommunale arbejdspladser til Familieværket, Hjemmeplejen, Rusmiddelcentret, Socialpsykiatrien, Ambulant Genoptræningscenter og Politiet.
Vi er glade for at det projekt, der endte med at vinde, idet vi mener det passer godt ind i Røndes nuværende bybillede og har de faciliteter der skal til for at de kommunale arbejdspladser kan spille positivt sammen med plejecenter og de kommende seniorboliger. Vi ser frem til en spændende arbejdsproces, hvor også de kommende seniorboliger på området vil blive opført. Det vil være et projekt, der vil præge Rønde fra 2017 og fremefter.
Boligprojektgruppen:
Vi har i Boligprojektgruppen undersøger mulighederne for at bygge et større fælles boligprojekt. Projektet tænkes lavet som fritstående ejerboliger. Boligprojektgruppen har været med til at påvirke, at der formentlig i forbindelse med den nye Kommuneplan bliver mulighed for at lave en udstykning i Ugelbølle mod Følle, dog sådan, at der bliver et større grønt areal op mod Følle, så Følle bevares som den lille landsby den fortjener fortsat at være.
Badebro og sauna ved Nappedam:
Vi har sammen med lokale kræfter og Nappedam Bådelaug arbejdet på at undersøge muligheden for at etablere en permanent bro samt sauna og toiletforhold på den vestlige side af Nappedam Bådelaugs klubhus. Vi har talt med Syddjurs Kommune og Nationalparken om det og er nu kommet så langt, at vi kan få udfærdiget en skitse over projektet samt et økonomisk overslag. Derefter er det meningen, at gruppe skal ud og finde fondsmidler til etableringen.
Wi FI i Rønde
Vi har haft kontakt til Syddjurs Kommune for at få sat routere op ved Rønde Hovedgade, som de har haft i 1 år i Ebeltoft med succes. De er positive overfor ideen, og vi forventer, at der her til sommer vil være mulighed for, at turister kan komme gratis på Wi Fi i op til 1 time ad gangen, når man opholder sig ved Rønde Hovedgade.
Mobilitet
Ud over dette har vi været med til mange m&osla

Tilmeld nyhedsbrev.

Ved ændring af email, skal du afmelde nyhedsbrev og tilmelde dig igen med ny mailadresse.
Afmeld nyhedsbrev
E-mail
:
CAPTCHA Image
Rønde Distriksråd  | roende.raad@gmail.com