Rønde Distriktsråd

Get Adobe Flash player

Talerør til de lokale politikere i Syddjurs Kommune

Vi håber, at du vil hjælpe med dels at gøre opmærksom på problemer og muligheder, som dit Distriktsråd kan hjælpe med at få løst/sat i gang, og dels hjælpe os med at få flere medlemmer.
 
Vi håber at du vil bruge dit netværk til at agitere for vigtigheden af at have et lokalt talerør til de lokale politikere. Jo flere vi er, jo lettere er det at løse opgaverne.
 
Vi håber på at få en stor spredning af profiler og alder på Distriktsrådet medlemmer.
 

Distriktsrådets indflydelse

Læs om Rønde Distriktsråds aktiviteterRenovering af midtbyen

Rønde Vandrehjem

 Træfældning  

Opdatering af Hovedgaden og Birkevej

 
Distriktsrådet, Handelsstandsforeningen og Åben Vand arbejder i øjeblikket med forslag til forbedringer på Hovedgaden og Birkevej, i forbindelse med Syddjurs Spildevands planlagte separering af spildevand i Rønde.
 
I forbindelse med reetablering efter det omfattende gravearbejde, vil det være naturligt, at opdatere trafikforløb og opholdsarealer, som et samarbejde med Syddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand.
 
Birkevej må optimeres forud for gravearbejdet på Hovedgaden, så trafik herfra kan glide så problemfrit som muligt.
 
På Hovedgaden bør trafikafvikling forbedres, hvor det er muligt, opholdsarealer forskønnes, skiltning forbedres og Åben Vand indtænkes.
 
 
Rønde Distriksråd  | roende.raad@gmail.com