Rønde Distriktsråd

Nyhedsbreve

Februar 2021

 
Distriktsrådets årlige generalforsamling skal i følge vedtægterne afholdes i marts.Grundet forsamlingsforbuddet må vi udsætte generalforsamlingen, til det igen bliver muligt at mødes.
 
Med venlig hilsen
Rønde Distriktsråd

 

 

 

 Nyhedsbrev januar 2021


Når man ser tilbage på vort arbejde i 2020, har hovedparten af vores energi ligget i samarbejde med de mange, der er interesseret i at sætte Rønde på landkortet.


Vi har i flere år kæmpet for, at Kommunen skulle forbedre miljøet for såvel gående, cyklende som kørende i hele Rønde. Derfor så vi det som en kærkommen mulighed for at få politikernes øjne åbnet i forbindelse med, at Syddjurs Spildevand skulle til at separere regnvandet fra spildevandet i Rønde. Dette ville betyde, at dele af byen og byparken ville være gravet op på forskellige perioder frem til 2026.


Visionen for Rønde.

Det udviklede sig alt sammen til et fælles projekt fra Uddannelsesrådet i Rønde, Business Djursland, PGU/Rønde Vandrehjem, Nationalpark Mols Bjerge, Rønde Handelsstandsforening og os, hvor vi samlede vores energi i en Vision for Rønde, som blev fremlagt for Syddjurs Kommunes politikere i efteråret 2020. Politikerne tog rigtig godt imod vores oplæg. Der er bundet et ønske om hjælp fra Syddjurs Kommune til at transformere dette til en fremtidig proces i samarbejde med Syddjurs Kommune.


Hjælpen fra administrationen i Syddjurs Kommune ser vi frem til og håber snart vil ske.


Renovering af Birkevej.

Sideløbende har vi sammen med Rønde Handelsstandsforening haft en løbende dialog med Syddjurs Kommune om en renovering af Birkevej via Lillerupvej til Hovedgaden, således det bliver muligt at Birkevej kan afhjælpe trafikken i den periode hvor Hovedgaden bliver gravet op af Syddjurs Spildevand. Det er vigtigt, at der tilføres midler til Rønde ud over de nuværende kr. 400.000 i indeværende år.


Rønde Bypark

Vi arbejder sammen med arbejdsgruppen i Rønde Bypark og håber, at Byparken bliver klar til Stafet for Livet først i september i år. Det er glædeligt, at der er allerede fondsmidler til et biodiversitetsområde og et madpakkehus.


Renovering af digerne mellem Rønde og Kalø.

Vi har forhandlet med Naturstyrelsen og Syddjurs Kommune om at renovere og synliggøre diget langs henholdsvis venstre og højre side af det øverste af Molsvej. Det synes vi vil give en smuk ”port” til Rønde fra Mols og det kommende Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge ved Kalø.


Kulturprojektet i Rønde

Distriktsrådet er også med i bestyrelsen for KulturHotellet og har været med til at støtte Erik Peitersenprojektet med det store maleri, der lavet over 3 dage 3 gange over 3 år. Vi har givet penge så Rønde skoles elever har deltaget og selv malet billeder under ledelse af Peitersen.


Porten til Nationalpark Mols Bjerge – sten, tegl og vand.

Vi har også givet økonomisk støtte til fortællingen om Røndes historie med sten, tegl og vand. Den store Røndesten er flyttet til pladsen foran Egegård. Teglet og vandet ses i Åben Vands 2 tårne midt i Rønde, der er ”Porten til Nationalpark Mols Bjerge”

Ny Kommuneplan.

Vi har givet vores bidrag til den kommende Kommuneplan, hvor vi har bl.a. har peget på:
• Tilslutning fra rundkørslen på Smouenvej til de to tilkørsler til motortrafikvejen ved Randersvej og Flintebakken. Alt sammen for at forbedre infrastrukturen i Rønde.
• Etablering af sti fra Kappelgårdsparken til Rønde skole.
• Flere trafikheller på Rønde Hovedgade.
• Indarbejde Åben Vands projekt ved vandseparering af Hovedgaden
• Flere P-pladser og begrønning af smøger, navneskilte og trædefliser.
• Cykel- og gangsti mellem Rønde og Følle Strand.
• Bevare de nuværende busfrekvenser.
• Byggemodne Kommunens jord i Rønde Nord og Rønde Vest.
• Byggemodne noget af den planlagte erhvervsjord ved Randersvej.

Mindre lejeboliger i Rønde.

Rønde Distriktsråd har arbejdet for at få 18 mindre lejeboliger opført ved Byens Hus. Vi regner med at DjursBo bygger det i år.


Genforeningen 15/6.

Distriktsrådet har arbejdet på en Genforeningsfest den 15/6. Pga. Corona kunne det ikke gennemføres. Den er derfor udskudt til den 15/6 2021, hvor den vil foregå i samarbejde med Rønde Efterskole og Højskole. Sæt endelig X i kalenderen!


Sankt Hans ved Kalø.

Sankt Hans ved Kalø, som vi arrangerer i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge, var vi desværre også nødt til at aflyse. Håber vi kan få lov til at gennemføre den i år.


Trafik.

Rønde Distriktsråd fik Kommune og politiet til at lave fartmåling i Følle i den periode hvor motortrafikvejen blev renoveret. Endvidere har Kommunen har fået sat 60 km. fartbegrænsning op fra Randersvej via Føllevej og Skrejrupvej til Rønde Idrætscenter. En proces der tog næsten 2 år.


Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild
formand

 
 
                    -------------------------------------------------------------------------------
 
 
Orientering om Rønde Bypark

Mange har spurgt os om, hvad der sker med Rønde Bypark, hvilket jeg gerne vil svare på:

Der blev af 2 lokale taget initiativ til et borgermøde om en Ny Rønde Bypark for 3 år siden. På mødet blev der dannet en arbejdsgruppe, som i samarbejde med Landskabsarkitektfirmaet Wad og Syddjurs Kommune lavede en plan for byparkens udformning. I maj 2019 blev der holdt et borgermøde, hvor den endelige udformningen af den Nye Rønde Bypark blev besluttet.

I år har reetablering af byparken været i licitation af Syddjurs Kommune. Den blev vundet af HedeDanmark. De er nu gået i gang med at etablere den aftalte indgang fra Kaløtorvet og ned til Byparken. Det bliver færdig i år.

Legepladsen bag Netto er renoveret af Syddjurs Kommune i år.

Syddjurs Spildevand er gået i gang med at udvide søen i den vestlige del af byparken, så den kan tage de fremtidige regnvandsmængder. Det forventer de at være færdige med i januar 2021. Indtil de er færdige, er noget af byparken spærret af.

I marts 2021 går HedeDanmark i gang med at lave en dræning af byparken og lede dræningsvandet i den østlige sø i byparken.

Når byparken er tør, går arbejdet i gang med at etablere en ca. 140 m. lang Klimabænk i den nordlige del af byparken, hvilket vil betyde, at der ikke kan komme vand ind til grundejerne, som støder op til byparken på den nordlige side.

Der etableres en blomstereng mellem de to søer. Der etableres en 1.000 m. lang asfalteret sti rundt i byparken med lys for hver 100 m. På den del af stien, der er en del af cykelstien fra Århus til Ebeltoft etableres gadeinventar.

Syddjurs Kommune har lovet, at de er færdige inden Stafet for Livet løber af stablen primo september 2021.

Planen for Rønde ny Bypark omfatter forskellige elementer, som det er arbejdsgruppens opgave at finde finansiering på og få opført.

I øjeblikket har man fået fondsmidler til, at der etableres et biodiversitetsområde ved skovområdet på højre side af stien fra Netto til byparken. HedeDanmark vil sammen med Syddjurs Kommune være behjælpelig med at få det etableret med stier og skilte.

Desuden håber arbejdsgruppen, at der findes fondsmidler til et madpakkehus i den østlige ende af byparken.

Et planlagt orienteringsmøde arrangeret af Arbejdsgruppen og Syddjurs Kommune den 24/9 2020 er udskudt pga. Coruna 19.

Rønde, den 28/9 2020
Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild
 
-------------------------------------------------------------------------
 
11. september 2020
 
Referat af generalforsamling.

Opdatering af Kommunal strategiVed den nylig afholdte generalforsamling blev Carsten Skivild og Ingrid Rønne genvalgt til forretningsudvalget. Nyvalgt blev Jan Nielsen og Ivan Jensen.

Geert Hallberg blev genvalgt som revisor

På dagsordenen var også forslag om, at arbejde for udvidelse af Rønde bymidte, så området fra lyskrydset Lillerupvej/Rønnealle til lyskrydset Strandvejen/Nattergalevej kommer med.
Det blev besluttet at arbejde for dette.
 
Formandens beretning på Rønde Distriktsråds generalforsamling den 19.marts 2020 kl. 20.30 i Rønde Idrætscenter.(Ændret til 10. september 2020 pga. Coronaepedemien)

Vi har fortsat meget fokus på de 3 projekter, der fyldte mest i året før, nemlig en Ny Rønde Bypark, Velkomstcentret ved Kalø, en mere trafikvenlig og miljørigtig midtby i Rønde og dermed en fortsat udvikling af disse.
Rønde Bypark
Projektet er nu så langt, at Syddjurs Kommune har sendt det i licitation med en forventet opstart først i april måned. Projektet starter med et nyt indgangsparti ved siden af Netto ned til Rønde Bypark og bevæger sig derefter ned mod selve byparken. Legepladsen bag Netto vil blive renoveret, og der kommer en Tazanbanen her i foråret. Ud over det er det meningen, at der i venstre side af stien lige før selve byparken, skal være et stisystem rundt i den lille skov der med forskellige krible-krable-hoteller.
Syddjurs Spildevand forventer at have en tilladelse til at grave den ene sø, der skal være regnvandssø, større fra 1. april. Alt det de graver op, vil blive lagt op på jorden i byparken neden for grundene ved Alsikkevej, således materialet hæver terrænet, idet der syd herfor vil blive opført en Klimabænk.
Efter afholdelsen af Stafet for Livet, vil Syddjurs Kommune gå i gang med at dræne terrænet op mod Akelejevej, med afløb til den anden sø i byparken.
Mht. Ungeprojektet vil et udpeget arkitektfirma i samarbejder med Arbejdsgruppen, der blev nedsat omkring Byparken for et par år siden, udarbejde et projekt, som tilfredsstiller både naboerne og de unge i byen.
Porten til Nationalparken
Der er nu kommet en direktør for Nationalpark Mols Bjerge. Vi håber det vil sætte skub i kontakten til interesserede fonde, således projektet snart kan realiseres. Vi har et stort behov for at få markeret, at Rønde er Porten til Nationalparken, og her er Velkomstcentret det centrale.
Da den tidligere forpagter ikke ønskede at fortsætte med Kalø Slotskro, er der kommet en ny forpagter. Vi håber, de vil gøre det lige så godt som den tidligere forpagter. Vi mener det er en stor fejl af Naturstyrelsen, at de ikke har stillet krav om, at der holdes åbent hele året.
Vi arbejder sammen med Handelsstandsforeningen om, at gøre Rønde til Porten til Nationalparken, og her en Røndestenen ved Egegård et nyt og synligt bevis på, hvor langt isen nåede for 18.000 år siden, og dermed viser, at Rønde er Porten til Nationalpark Mols Bjerge. Vi var økonomisk med til at få stenen flyttet.
En levende, trafikvenlig og miljørigtig by.
Vi har i et par år arbejdet sammen med Rønde Handelsstandsforening, Åben Vand og ejendomsejere langs Rønde Hovedgade om en mere levende, trafikvenlig og miljørigtig by. Dette samarbejde har nu bredt sig til mange flere aktører, der har planer og ideer for hvordan Rønde skal udvikle sig indenfor uddannelse, campus, oplevelses- og aktivitetsturisme, muligheder i idrætssammenhænge, et spændende bymiljø at opholde sig i, binde de grønne korridorer i byen sammen med Baunehøj, Byparken og de to Kaløskove.
Denne netværksgruppe har nu sammenfattet deres visioner for Rønde i: Rønde – Sammen om fremtiden. De har allerede markeret sig med to Borgermøder. Vi forventer, at de mange projekter kan realiseres successivt.
Det første synlige bevis bliver en renovering af Birkevej med trafikdæmpning, fortov ved Meny og overgang til den nye Rønde Bypark, i forbindelse med at Syddjurs Spildevand separerer regnvand og spildevand på Birkevej. Det næste der er behov for mht. trafikmiljøet er en forbedring af trafikforholdene fra Rønde Hovedgade via Lillerupvej og hen ad Birkevej til Kaløtorvet inden Rønde Hovedgade skal graves op.
Vi håber, at vi i samarbejde med de øvrige involverede i Rønde – Samen om fremtiden får kontakt til fonde, der kan se mulighederne i at understøtte vore mange initiativer.
Genforeningsfest den 15. juni
I samarbejde med Rønde Højskole og Efterskole er vi i gang med at arrangere en genforeningsfest for alle borgere på græsplænen foran Rønde Højskole og Efterskole. Vi har fået historiker Vilfred Friborg Hansen til at komme og fortælle om genforeningen for 100 år siden. Der vil blive fællessange og sange af såvel Mandskoret Djursland som Rønde Højskoles eget kor. Endelig vil Rønde Højskole og Efterskole servere Det store sønderjyske Kaffebord for alle der kommer.
Vi vil invitere alle til at komme med en kage, de selv har bagt. Herefter vil et kompetent panel bedømme kagerne og give præmier til de bedste kager. Også disse kager vil kunne smages sammen med Det store sønderjyske Kagebord.
Sct. Hans ved Kalø
Igen i år arrangerer vi Sankt Hans ved Kalø Slotsruin. Nationalpark Mols Bjerge har lovet at arrangere opsætningen af bålet, og vi har fået direktør for Nationalpark Mols Bjerge, Birgitte Lamp, til at holde båltalen.
Vi er sikker på, at det bliver lige så festligt som tidligere med 1000 – 1500 deltagere.
Arrangementet blev aflyst grundet Corona.
Behov for lejelejligheder i Rønde.
Vi har over for Syddjurs Kommune påpeget, at der var behov for flere lejelejligheder, herunder ikke mindst mindre lejligheder. Vi havde peget på lokalplanen ved siden af det nye Byens Hus. Det bliver nu realiseret ved at DjursBo opfører 18 nye 2-værelses lejligheder med indflytning til november 2021.
Vi havde også overfor Syddjurs Kommune udtrykt ønske om, at der skulle bygges lejligheder ovenpå Rema 1000´s ejendom, for at der kunne ske en bymæssig fortætning med flere ejerlejligheder i Rønde. Forslaget blev dog ikke udmøntet i et krav til Rema 1000.
De to fitnessmiljøer
De to fitnessmiljøer vi etablerede i samarbejde med løbeklubben PULS8410 og TRIFs fitnessafdeling blev udsat for et groft hærværk, hvor nogle træstammer på miljøet mellem Jagtslottet og Skovbørnehaven blev savet over. Vi har nu fået det repareret og Skovbørnehaven vil holde opsyn med det ved siden af dem, medens nogle beboere på Lillerupvej vil holde øje med det fitnessmiljø i Byparken.
Projekt med Peitersen
Vi er med i Hotelrådets bestyrelse og med til at fremme projektet med Peitersen på Markedspladsen ved KulturHotellet. Vores økonomiske bidrag er betaling af lærred og maling, således at en skoleklasse under indflydelse af Peitersen kan få brugt deres kreativitet på et lærred.

Ud over det har vi deltaget i kommentarerne til den nye Kommuneplan, Walk & Talk med borgmesteren her i Rønde, er med i det Grønne Råd nedsat af Syddjurs Kommune, Naturstyrelsens Brugerråd set på Midttrafiks nye køreplan samt været med til Budgetmødet.
Derudover har vi deltaget i møder med mange enkeltpersoner og politikere i årets løb.
Brug vores hjemmeside og vores Facebookside - og fortæl andre om dem. Vi har samlet en del informationer på hjemmesiden efterhånden.
Tak
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for deres aldrig svigtende lyst til at påtage sig de opgaver, der kommer hen over året. Det gør det til en glæde at arbejde at arbejde sammen med jer. Det vil jeg gerne sige jer tak for.
                           --------------------

Strategi for kultur, fritid, idræt og landdistrikter

Syddjurs Kommune skal have nye strategier for kultur, fritid, idræt og landdistrikter. I den forbindelse er vi ude og tale med borgerne forskellige steder kommunen, for at indsamle erfaringer.
Resultaterne fra møderne præsenterer vi ved en strategiworkshop d. 8. oktober.

I kan læse nærmere om hele processen på kommunens hjemmeside: https://www.syddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/ny-strategi-kultur-fritid-idraet-og-landdistrikter

I kan se i oversigten nedenfor, hvornår vi står de forskellige steder:

• Rønde Idrætscenter. Tirsdag d. 8. september kl. 11-13
• Ryomgård ved stationen. Torsdag d. 10. september kl. 15-17
• Pindstrup ved Dagli’ Brugsen. Mandag d. 14. september kl. 12.30-14.30
• Ebeltoft ved Kvickly. Tirsdag d. 15. september kl. 10-12
• Knebel ved Min Købmand. Onsdag d. 16. september kl. 15-17
• Hornslet ved Super Brugsen. Torsdag d. 17. september kl. 15-17
• Rønde ved Kulturhotellet. Fredag d. 18. september kl. 15-17
• Tirstrup ved Dagli’ Brugsen. Tirsdag d. 22. september kl. 14-16
• Balle ved Min Købmand. Onsdag d. 23. september kl. 14-16
• Kolind ved Kolind+ og biblioteket. Torsdag d. 24. september kl. 15-17
• Mørke ved Dagli’ Brugsen. Fredag d. 25. september kl. 11-13
• Rosmus ved Rugaard Gods. Søndag d. 27. september kl. 13-16
• Skørring ved Hallen. Torsdag d. 1. oktober kl. 16-18
• Rønde ved biblioteket. Lørdag d. 3. oktober kl. 12-14
 
 
--------------------------------------------------------------------------
 
 
30.august 2020
 


Første spadestik på ny brandstation i Rønde
Syddjurs Kommune og Beredskab og Sikkerhed inviterer til første spadestik på ny brandstation i Rønde tirsdag, den 1. september 2020, kl. 9.00 - 10, på Bækkelundsvej 2, 8410 Rønde.

Der afholdes første spadestik på ny brandstation i Rønde:

Tirsdag, den 1. september 2020, kl. 9.00 - 10
Bækkelundsvej 2, 8410 Rønde

Program
Kl. 9.00 - Velkomst ved Beredskabsdirektør Morten Sønderby
Kl. 9.05 - Tale ved Borgmester Ole Bollesen
Kl. 9.15 - Tale ved Tømrermester Klaus Allermann, Aalsrode Tømrerfirma A/S
Kl. 9.20 - Det første spadestik tages af Borgmester Ole Bollesen og medarbejderrepræsentant i byggeudvalget Peter Pedersen

Det vil være muligt at parkere ved Bækkelundsvej eller på P. pladsen ved Rønde skole på Nattergalevej.

Stationen bliver på samlet 742 m2 fordelt på:
Garage på 317 m2 til slukningskøretøjer for Brand & Redning
Parterreniveau på 187m2 til faciliter for Brand & Redning
Stueplan 238 m2 til faciliter for ambulancetjeneste og undervisningsfaciliter

Byggeriet har et bugdget på 10 mio kr. og starter august 2020 med forventet afslutning foråret 2021.

Bygherrerådgiver: Henry Bertelsen A/S
Rådg.Ingeniører F.R.I
Halbyg A/S er totalentreprenører på projektet
Via søsterselskab Aalsrode Tømrerfirma
 
 
 
 
24.august 2020
 
 
Kommuneplan 2020

Syddjurs Kommune har af Covid-19-hensyn aflyst de planlagte temamøder om kommuneplan 2020, de erstattes af et samlet digitalt møde den 8. september.

Rønde Distriktsråd afvikler sit borgermøde om kommuneplanen og Distriktsrådets generalforsamling torsdag den 10. september.
 

  Borgermøde og generalforsamling
 
Kom og hør hvad der sker i Rønde de næste år. 
         Borgermøde I Rønde Idrætscenter 
           torsdag den 10. september 2020 
 
Kl. 19.00 Kommuneplan 2020
Mette W. Zeuthen og Henrik S. Bernberg fra Syddjurs Kommune kommer og fortæller om Kommuneplan 2020.
Kl. 20.00 Aktuelle planer for Rønde midtby 
ved Carsten Skivild fra Rønde Distriktsråd 
 
Grundet Corona 19 er det et max. på 100 deltagere til mødet. 
Der vil være øl/vand under mødet og kaffe under generalforsamlingen
 
     Efterfølgende er der generalforsamling for 
               Rønde Distriktsråd kl. 20.45
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se hjemmesiden www.roendedistriktsraad.dk   
 
    Rønde Distriktsråd afholder generalforsamling 
           Torsdag den 10. September kl. 20.45
                    i Rønde Idrætscenter 
      
Generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden:    
1.Valg af dirigent.  
2.Godkendelse af dagsorden.  
3.Formandens årsberetning. 
4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Rønde Distriktsråd.  
5.Valg til forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd. På valg er: Ingrid Rønne (er villig til genvalg) og Eigil Møller (ønsker ikke genvalg). Der skal endvidere vælges et medlem mere til forretningsudvalget. 
6.Valg af revisor.  
7.Behandling af indkomne forslag.  
8.Eventuelt 

Generalforsamlingen er åben for alle personer med interesse for Rønde lokalområde.  Stemmeberettigede er personer, der før mødet er registreret som medlem.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 3. september 2020. 
      -----------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
28 juni 2020
 
Kommuneplan Borgermøde og generalforsamling
 

Kommuneplan 2020

Syddjurs Kommune arrangerer en række møder om kommuneplan 2020
 
Forventet forløb
Kommuneplanens høringsperiode løber til 5. oktober. Efter den nye plan, forventes kommuneplanen at blive vedtaget i december 2020.

Temamøder 
De aflyste temamøder forventer vi bliver afholdt følgende datoer, med forbehold for tilpasninger eller ændringer grundet Covid-19:

1. september kl. 19 – 21 hos Fregatten i Ebeltoft om Turisme og handelsliv. 

8. september kl. 19 – 21 i Hornslet Hallen om Mobilitet og bosætning. 

15. september i Kolind+ kl. 16 – 21 - Budget og kommuneplan, hvor temaet Klima og naturressourcer behandles som en del af mødet.
 
Rønde Distriktsråd afvikler det udsatte borgermøde om kommuneplanen og Distriktsrådets generalforsamling torsdag den 10. september.Borgermøde og generalforsamling
 
Kom og hør hvad der sker i Rønde de næste år. 
Borgermøde
I Rønde Idrætscenter 
torsdag den 10. september 2020 
 

Kl. 19.00 Kommuneplan 2020
               Mette W. Zeuthen og Henrik S. Bernberg fra Syddjurs
                    Kommune kommer og fortæller om Kommuneplan 2020.
Kl. 20.00 Aktuelle planer for Rønde midtby 
               ved Carsten Skivild fra Rønde Distriktsråd 

Der vil være øl/vand under mødet og kaffe under generalforsamlingen

 
Efterfølgende er der generalforsamling for Rønde Distriktsråd kl. 20.45
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se hjemmesiden www.roendedistriktsraad.dk 
 
 

Rønde Distriktsråd afholder generalforsamling 
Torsdag den 10. September kl. 20.45
i Rønde Idrætscenter 
      
Generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden: 
  
1.Valg af dirigent.  
2.Godkendelse af dagsorden.  
3.Formandens årsberetning. 
4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Rønde    Distriktsråd.  
5.Valg til forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd.  På valg er: Ingrid Rønne og Eigil Møller. Der skal endvidere vælges et medlem mere til forretningsudvalget. 
6.Valg af revisor.  
7.Behandling af indkomne forslag.  
8.Eventuelt.   
 
Generalforsamlingen er åben for alle personer med interesse for Rønde lokalområde.  Stemmeberettigede er personer, der før mødet er registreret som medlem.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 3. september 2020.
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Kære medlemmer

Coronakrisen er over os – støt de lokale forretninger!

Vi vil alle gerne hjælpe hinanden gennem den store krise, som vi alle uden skyld er havnet i. Alle lider personlige afsavn og mange også økonomisk på grund af coronakrisen.

Det er nævnt mange gange, at vi sammen, men hver for sig, nok skal klare det. Det er derfor også meget vigtigt, at vi her tænker på vores lokale handelsliv, når vi handler, så vi også på den anden side af krisen fortsat har vores brede handelsliv. Derfor er det vigtigt, at vi alle handler lokalt.

I denne coronatid må vi tænke på at hjælpe de lokale forretninger gennem krisen og derfor handle lokalt.

Vi er så privilegerede, at vi har mange forskellige slags forretninger i Rønde. Vi kan gå i flere supermarkeder. Vi kan handle sko og tøj i flere forretninger. Vi kan handle ting til hjemmet, handle bøger, vin og foder til dyr. Vi har Matas og et Apotek. Vi har flere læger, fodlæger, tandlæger, fysioterapeuter, frisører, revisorer, banker og meget mere. Vi kan få alt til hus og have lavet af lokale håndværkere. Få vores bil repareret lokalt, og forhåbentlig snart også gå på vores lokale cafeer og restaurationer.

Det er vigtigt, at vi holder hånden under de lokale forretninger. Støtter og handler lokalt, så de kan klare krisen.

Pas godt på hinanden – husk at holde afstand – og at vi handler lokalt!

Med venlig hilsen
Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild
formand
 
 
 
Borgermøde og generalforsamling aflyst.
 
Vi indkalder til nyt møde, når forholdene tillader det. 
 
 
 
 
 
 Den 9. februar 2020
 
 
Borgermøde og generalforsamling
 
Kom og hør hvad der sker i Rønde de næste år.
Stort Borgermøde
I Rønde Idrætscenter
torsdag den 19. marts 2020
 
Kl. 19.00 Kommuneplan 2020 v/afdelingsleder Henrik Bernberg og       planlægger Mette W. Zeuthen
Kl. 20.00 Aktuelle planer for Rønde midtby og Rønde Bypark v/formand for Rønde Distriktsråd Carsten Skivild
 
Efterfølgende er der generalforsamling for Rønde Distriktsråd kl. 20.30.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se hjemmesiden www.roendedistriktsraad.dk
Der vil være en øl/vand under mødet og kaffe under generalforsamlingen.  
 
Rønde Distriktsråd afholder generalforsamling Torsdag den 19. marts kl. 20.30
i Rønde Idrætscenter 
     
Generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden:   
1.Valg af dirigent. 
2.Godkendelse af dagsorden. 
3.Formandens årsberetning.
4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Rønde Distriktsråd. 
5.Valg til forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd.  På valg er: Ingrid Rønne og Ejner Christensen. Der skal endvidere vælges et medlem mere til forretningsudvalget.
6.Valg af revisor. 
7.Behandling af indkomne forslag. 
8.Eventuelt.  
 
Generalforsamlingen er åben for alle personer med interesse for Rønde lokalområde.  Stemmeberettigede er personer, der før mødet er registreret som medlem.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 12. marts 2020.
 
 
Rønde Distriktsråd den 9. februar 2020
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
Den årlige generalforsamling afvikles i Rønde Idrætscenter torsdag den. 19 marts.
Nærmere herom senere
 
                       Rønde får en øjesten
 
Rønde By og Nationalpark Mols Bjerge indvier endnu en bysten – denne gang en øjegnejs leveret af en isgletsjer for 18.000 år siden
 
Rønde Bysten på hele 21 ton fik enorm opmærksomhed, da bystenen i december sidste år blev placeret i midtbyen. Nu får Rønde endnu en sten, der ikke er lige så stor, men uhyre smuk og lyder navnet Rønde Øjesten.
 
Øjestenen er en såkaldt øjegnejs på ca. to ton, der bliver indviet lørdag 1. februar kl. 11 på torvet mellem KulturHotellet og Rønde Busterminal som led i aktiviteterne i forbindelse med, at Erik Peitersen maler videre på sit maleri.
 
Sten mange øjne
 
Også denne nye sten formidler med sin blotte tilstedeværelse den unikke fortælling om Rønde som en bjergby på toppen af en enorm bakke, der blev skubbet op af en isgletsjer for ca. 18.000 år siden.
 
Med isen kom der mange sten, herunder også gnejs, der er en stribet granit. Striberne er dannet igennem millioner af år, mens stenen har siddet dybt i det skandinaviske grundfjeld under stort tryk ved 4-600 grader.
 
Pletterne i stenen ligner øjne, deraf navnet en øjegnejs. Det er runde røde korn på op til fire-fem centimeters bredde, der ligesom er trukket ud i hver sin side, netop som i et øje. Forklaringen er, at stenen har været under enormt tryk, og de fleste mineraler har af den grund flyttet sig til siden, ud i striber, væk fra trykket fra oven.
 
De røde øjne er af det hårde mineral, kalifeldspat, som trykket ikke i samme grad har kunnet trække ud i lange striber – om end øjnene tydeligvis er blevet trykket en smule.
 
Hele stenen er mørk, næsten sort, men med fine røde striber mellem de sorte striber og med en smuk mosaik af de mange røde øjne.
 
Kommer fra have
 
Det er anlægsgartnerfirmaet Jesper Schmidt, også medlem af Rønde Handelsstandsforening, der har doneret, afrenset og leveret den nye sten til Rønde By.
 
Jesper Schmidt er en stor stenentusiast, så det krævede lige lidt betænkningstid at afgive denne smukke sten fra familiens private have på Skrejrupvej mellem Skrejrup og Thorsager. Jesper Schmidt fortæller, at den store øjegnejs er fundet ca. i år 2005 på ejendommen Skrejrupvej 29. Stenen hører således til i Røndeområdets istidsgeologi.
 
Øjegnejsen passede perfekt ind i det udendørs kunstprojekt Outdoor hos KulturHotellet, hvor den kendte kunstner Erik Peitersen maler videre på sit maleri, som han påbegyndte i september 2019.
 
FAKTA OM FØRSTE STEN
 
Rønde Bysten på 21 ton blev under stor mediebevågenhed flyttet 11. december 2019 fra fundstedet under jordoverfladen på Solsortevej 11 i Rønde til sognegården Egegård på Birkevej (bag ved Meny).
 
En kæmpekran assisteret af yderligere to blokvogne og i alt syv mand klarede jobbet, som bl.a. inkluderede et løft af stenen hen over et parcelhus.
 
Rønde Bysten er en meget regelmæssig grovkornet granit med stort indhold af lyserøde kali-feldspat-korn, flødefarvede plagioklas-korn, grå kvartskorn og lidt sort glimmerkorn.
 
 
Nyhedsbrev fra Rønde Distriktsråd den 5. november 2019
 
Det er nu ved at være et halvt år siden I sidst blev opdateret på, hvad Rønde Distriktsråd arbejder med, og hvor langt de enkelte projekter er kommet.
 
Jeg vil derfor beskrive, hvad der er sket siden vores generalforsamling i marts i år.
 
Separeringen af regnvand og spildevand som Syddjurs Spildevand arbejder på i Rønde, og som vil vare 4-5 år endnu før det er endeligt færdigt, bruger vi meget tid på.
 
Rønde Bypark.
 
Projektet med at forny Rønde Bypark er nu så langt, at den Arbejdsgruppe, der blev nedsat på det første borgermøde for et par år siden, samt yderligere personer, der har ønsket at være med, har været samlet for at give deres mening til kende om det endelige projekt. Disse kommentarer går videre til Syddjurs Kommunes teknikere, hvorefter det endelige projekt kommer i licitation først i det nye år. Når den endelige entreprenør er fundet, vil man gå i gang med dræningen af en del af byparken, der er absolut nødvendigt, for at den kan bruges fuldt ud. Arbejdsgruppen har fået lovning på, at dræningen og jordreguleringen vil ske, så det ikke kommer til at indvirke på arrangementet ”Stafet for Livet”.
 
Ungespot i Rønde Bypark.
 
I Syddjurs Kommunes budget for 2020 er der bevilget penge til et udendørs værested for de unge i Byparken. Naboer og unge fra Arbejdsgruppen, der har interesse i Ungespottet, vil sammen med den arkitekt, der får opgaven med at etablere et ungespot i Byparken, sætte sig sammen og finde ud af hvor og hvordan det skal være. Det forventes, at Ungespottet er færdigt ved udgangen af 1. halvår 2020.
 
Renovering af Birkevej,
 
Det næste projekt vi arbejder på, er sammen med Rønde Handelsstandsforening og nogle lodsejere langs Hovedgaden. Vi foreslår Birkevej reguleres, så der bliver bedre adgangsforhold til de mange P-pladser, der ligger ved Birkevej. Samtidig skal der være trafikdæmpende foranstaltninger, der gør, at man kører roligt på Birkevej. Målet for os er at renovere Birkevej, så den både bliver i stand til at klare den ekstra trafikbelastning, der kommer, når dele af Hovedgaden lukkes, samt bliver en velfungerende fordelingsvej for såvel beboere som kunder til byens butikker, der skal parkere.
 
Syddjurs Kommune har fortalt, at der ikke er penge til hele Birkevejs regulering, men vi tror på, at der vil kunne findes penge på de kommende 2 års budgetter til at få det lavet, inden man begynder på at grave på Rønde Hovedgade.
 
Rønde Hovedgade med Åben Vands projekt og begrønning af de mange smøger i byen.
 
Distriktsrådet har ved flere lejligheder fremlagt vores forslag til forbedringer og forskønnelse af Hovedgaden i forbindelse med kloakeringen. Det handler om bedre oversigtsforhold, svingbaner ved Lillerupvej for at lede P-kunder til Birkevej, flere fodgængerheller, etablering af torvemiljøer på byens pladser og tydelig afmærkning af de mange smøger, der fører til Birkevej og P-pladserne og via stier videre ud i den omgivende natur.
 
Forbedringer af Hovedgaden er vigtig for Røndes fremtid, Hovedgaden er byens hovednerve, der både skal sørge for en smidig trafikafvikling og gøre byen til et rart og spændende sted at færdes.
 
Rønde – Sammen om fremtiden.
 
Det tredje projekt vi arbejder på, er sammen med Rønde Handelsstandsforening, Erhvervsrådet, Uddannelsesrådet, Nationalpark Mols Bjerge, Åben Vand, Rønde Idrætscenter, PGU m.fl. om at få rettet fokus på Rønde og området omkring Rønde, således der kan ske en yderligere udvikling af kulturen, erhvervsudviklingen, uddannelsesmulighederne og turismen. Vi tror på, at det er dette samarbejde på tværs, vil betyde, at Rønde vil blive en endnu bedre by at bo og leve i.
 
18 nye 2-værelsesboliger på Hovedgaden.
 
Detailhandelsanalysen for Syddjurs Kommune viser, at det går godt for Røndes handelsliv. Det kan man endvidere se ved, at Rema 1000 nu har besluttet sig for at bygge en butik i byen. Sammen med nybyggeriet af Byens Hus og udbygningen af plejehjemmet er Røndes bymidte nu rykket videre vestpå, og nu går ned til Vagtelvej.
 
Vi havde overfor Syddjurs Kommune udtrykt ønske om, at der skulle bygges lejligheder ovenpå Rema 1000’s ejendom for at der kunne ske en bymæssig fortætning. Forslaget blev ikke til noget, hvorfor vi er glade for, at vores forslag om, at der bliver etableret mindre udlejningslejligheder på østsiden af Byens Hus nu bliver til noget. Vi har af direktøren for DjursBO fået at vide, at man forventer de 18 lejligheder er klar til indflytning 1. november 2021.
 
Walk & Talk med borgmester Ole Bollesen.
 
I går var vi med, da Ole Bollesen og 4 andre politikere gik en tur gennem Rønde, hvor vi undervejs fortalte dem om de ovenfor omtalte projekter. Vi havde opfattelsen af, at de var meget lydhøre.
 
Den kommende Kommuneplan.
 
Vi har haft møde med Syddjurs Kommunes strategiske planlægger, der arbejder med den kommende Kommuneplan, og fortalt hende, hvilke emner vi mener er vigtige for Rønde at få med i den kommende Kommuneplan. Vi føler, at vore forslag og projekter bliver taget alvorligt, og at de vil indgå i den kommende Kommuneplan.
 
Sct. Hans.
 
Igen i år holdt vi Sct. Hans ved Kalø med økonomisk hjælp fra Nationalpark Mols Bjerge. Der var 1500 – 2000 mennesker til båltale og bålafbrænding, hvilket er rigtigt flot. Vi vil til næste år forsøge at finde samarbejdspartnere til dette arrangement. Der skal ske en udtynding af træerne langs Molsvej, pga. ælde og fare for nedfaldne grene. Vi tror, vi kan få dette materiale deponeret, så vi kan bruge det til bålet til næste Sct. Hans.
 
Velkomstcentret ved Kalø.
 
Lokalplanen for det nye Velkomstcenter ved Kalø blev endelig vedtaget i juni i år, hvorefter Nationalpark Mols Bjerge kunne gå i gang med at søge fondsmidler til projektet. Omverdenen oplever, at lokalbefolkningens mening om Velkomstcenteret domineres i medierne af enkelte personers meget negative holdning til Velkomstcentret. Danmarks Naturfredningsforening har sagt god for Velkomstcentrets placering, og der er ingen tvivl om, at Rønde Distriktsråd ser Velkomstcentret som et spændende byggeri, der kun vil fremme interessen for Nationalpark Mols Bjerge og Kalø Slotsruin.
 
 
Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild
formand  
 
 
 
 
 
 
 
 ----------------------------------------
 
Pressemeddelelse om Rønde Distriktråds borgermøde den 5. marts 2019
 
Rønde Distriktsråds borgermøde om den nye Rønde Bypark blev et tilløbsstykke.
 
Små 100 mennesker var mødt op for at høre, hvor langt man var nået med den nye Rønde Bypark.
 
Erling Mikkelsen, der repræsenterer den store gruppe af borgere, som har arbejdet med forslag til planerne for en ny Rønde Bypark, var den første til at fortælle om arbejdsprocessen. Han gennemgik forslaget fra ideplan over etablering af borgergruppen ved et Borgermøde, til de forslag der var fremlagt for Syddjurs Kommune.
 
Martina Rahkonen fra Wad Landskabsarkitekterne gennemgik herefter det forslag de havde lavet med baggrund i Arbejdsgruppens input til, hvordan Rønde Bypark kunne udformes. Det er et projekt med en Klimabænk, der vil beskytte vandet mod at trænge ind til grundejerne nord for byparken. Afvanding af de lave områder i Byparken til den sø, der ikke skal bruges til regnvandsbassin for overfladevandet fra Røndes bymidte. Etablering af et indgangsparti fra Røndes butiksmiljø til Byparken, samt opgradering af den sti, der er en del af cykelstien fra Århus til Molslandet til en nyanlagt sti rundt i Rønde Bypark.
 
Lars Bunde fra Syddjurs Kommune fortalte derefter, hvad der vil ske fremadrettet. I første omgang vil Syddjurs Spildevand kun etablere en afløbsbrønd i Byparken i sommer. Det betyder, at Stafet for Livet vil kunne afholde deres løb, som de plejer i Rønde Bypark. Efter løbet, vil man så gå videre med at etablering af regnvandssøen i den ene af de bestående søer. Syddjurs Spildevand og Syddjurs Kommunes jordarbejder i byparken vil blive søgt færdiggjort i 2020, så Stafet for Livet også vil kunne afholdes i 2020 og årene fremover.
 
Der var stor spørgelyst på mødet, som blev ledet af dirigent Henrik Vinter.
 
Der var størst spørgelyst var om, hvad Syddjurs Kommune kan lave for de penge, der var afsat i Kommunens budget. Der blev svaret, at man forventede at kunne etablere det som Wad Landskabsarkitekterne havde fremlagt. Der var dog ikke indhentet tilbud på nogen af opgaverne endnu.
 
Derudover var det spørgsmålet om at få etableret et stianlæg mellem de to søer, så man kunne gå på tværes af parken tørskoet fra Bjerg Thomsensvej op og handle. Til dette svarede Erling Mikkelsen, at det også var arbejdsgruppens holdning, at det skulle være muligt for alle, at gå tørskoet mellem de to søer. Om det så skulle etableres som en sti, trædesten eller noget helt tredje, havde man ikke lagt sig fast på.
 
De afsatte penge på Syddjurs Kommunes budget til at lave en ny Rønde Bypark var jo ikke øremærket til enkeltområder. Syddjurs Kommune skulle ud og indhente tilbud på de forskellige projekter i Wad Landskabsarkitekternes forslag, så der er forhåbentlig også midler til denne tværgående vej mellem de to søer samt en nødvendig udtynding af nuværende træer.
 
Endelig efterspurgte de unge hvordan det gik med det værested, der kunne etableres i Byparken, som man havde givet udtryk for ved ungekonferencen Syddjurs Kommune havde afholdt sidste efterår. Det kunne man ikke svare på, men Erling Mikkelsen talte efterfølgende med de unge, og fik dem med i Arbejdsgruppen.
 
Arbejdsgruppen vil efterfølgende tage kontakt til Syddjurs Kommune for at få afklaret de forslag og spørgsmål, der blev bragt frem på Borgermødet.
 
Formanden for Rønde Distriktsråd, Carsten Skivild, er glade for det store fremmøde, den store spørgelyst og det store engagement de fremmødte havde. De fremmødte fik den information, der er på nuværende tidspunkt, og indlægsholderne fik mange nye input med hjem fra de fremmødte.
 
For yderligere information: Carsten Skivild tlf. 28721841 eller mail: carstenskivild@gmail.com
 
 
 
                      ---------------------------------------------------------------------------
 
Formandens beretning på Rønde Distriktsråds genera

Tilmeld nyhedsbrev.

Ved ændring af email, skal du afmelde nyhedsbrev og tilmelde dig igen med ny mailadresse.
Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
Rønde Distriksråd  | roende.raad@gmail.com