Rønde Distriktsråd

Nyhedsbreve

 28 juni 2020
 
Kommuneplan Borgermøde og generalforsamling
 

Kommuneplan 2020

Syddjurs Kommune arrangerer en række møder om kommuneplan 2020
 
Forventet forløb
Kommuneplanens høringsperiode løber til 5. oktober. Efter den nye plan, forventes kommuneplanen at blive vedtaget i december 2020.

Temamøder 
De aflyste temamøder forventer vi bliver afholdt følgende datoer, med forbehold for tilpasninger eller ændringer grundet Covid-19:

1. september kl. 19 – 21 hos Fregatten i Ebeltoft om Turisme og handelsliv. 

8. september kl. 19 – 21 i Hornslet Hallen om Mobilitet og bosætning. 

15. september i Kolind+ kl. 16 – 21 - Budget og kommuneplan, hvor temaet Klima og naturressourcer behandles som en del af mødet.
 
Rønde Distriktsråd afvikler det udsatte borgermøde om kommuneplanen og Distriktsrådets generalforsamling torsdag den 10. september.Borgermøde og generalforsamling
 
Kom og hør hvad der sker i Rønde de næste år. 
Borgermøde
I Rønde Idrætscenter 
torsdag den 10. september 2020 
 

Kl. 19.00 Kommuneplan 2020
               Mette W. Zeuthen og Henrik S. Bernberg fra Syddjurs
                    Kommune kommer og fortæller om Kommuneplan 2020.
Kl. 20.00 Aktuelle planer for Rønde midtby 
               ved Carsten Skivild fra Rønde Distriktsråd 

Der vil være øl/vand under mødet og kaffe under generalforsamlingen

 
Efterfølgende er der generalforsamling for Rønde Distriktsråd kl. 20.45
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se hjemmesiden www.roendedistriktsraad.dk 
 
 

Rønde Distriktsråd afholder generalforsamling 
Torsdag den 10. September kl. 20.45
i Rønde Idrætscenter 
      
Generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden: 
  
1.Valg af dirigent.  
2.Godkendelse af dagsorden.  
3.Formandens årsberetning. 
4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Rønde    Distriktsråd.  
5.Valg til forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd.  På valg er: Ingrid Rønne og Eigil Møller. Der skal endvidere vælges et medlem mere til forretningsudvalget. 
6.Valg af revisor.  
7.Behandling af indkomne forslag.  
8.Eventuelt.   
 
Generalforsamlingen er åben for alle personer med interesse for Rønde lokalområde.  Stemmeberettigede er personer, der før mødet er registreret som medlem.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 3. september 2020.
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Kære medlemmer

Coronakrisen er over os – støt de lokale forretninger!

Vi vil alle gerne hjælpe hinanden gennem den store krise, som vi alle uden skyld er havnet i. Alle lider personlige afsavn og mange også økonomisk på grund af coronakrisen.

Det er nævnt mange gange, at vi sammen, men hver for sig, nok skal klare det. Det er derfor også meget vigtigt, at vi her tænker på vores lokale handelsliv, når vi handler, så vi også på den anden side af krisen fortsat har vores brede handelsliv. Derfor er det vigtigt, at vi alle handler lokalt.

I denne coronatid må vi tænke på at hjælpe de lokale forretninger gennem krisen og derfor handle lokalt.

Vi er så privilegerede, at vi har mange forskellige slags forretninger i Rønde. Vi kan gå i flere supermarkeder. Vi kan handle sko og tøj i flere forretninger. Vi kan handle ting til hjemmet, handle bøger, vin og foder til dyr. Vi har Matas og et Apotek. Vi har flere læger, fodlæger, tandlæger, fysioterapeuter, frisører, revisorer, banker og meget mere. Vi kan få alt til hus og have lavet af lokale håndværkere. Få vores bil repareret lokalt, og forhåbentlig snart også gå på vores lokale cafeer og restaurationer.

Det er vigtigt, at vi holder hånden under de lokale forretninger. Støtter og handler lokalt, så de kan klare krisen.

Pas godt på hinanden – husk at holde afstand – og at vi handler lokalt!

Med venlig hilsen
Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild
formand
 
 
 
Borgermøde og generalforsamling aflyst.
 
Vi indkalder til nyt møde, når forholdene tillader det. 
 
 
 
 
 
 Den 9. februar 2020
 
 
Borgermøde og generalforsamling
 
Kom og hør hvad der sker i Rønde de næste år.
Stort Borgermøde
I Rønde Idrætscenter
torsdag den 19. marts 2020
 
Kl. 19.00 Kommuneplan 2020 v/afdelingsleder Henrik Bernberg og       planlægger Mette W. Zeuthen
Kl. 20.00 Aktuelle planer for Rønde midtby og Rønde Bypark v/formand for Rønde Distriktsråd Carsten Skivild
 
Efterfølgende er der generalforsamling for Rønde Distriktsråd kl. 20.30.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se hjemmesiden www.roendedistriktsraad.dk
Der vil være en øl/vand under mødet og kaffe under generalforsamlingen.  
 
Rønde Distriktsråd afholder generalforsamling Torsdag den 19. marts kl. 20.30
i Rønde Idrætscenter 
     
Generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden:   
1.Valg af dirigent. 
2.Godkendelse af dagsorden. 
3.Formandens årsberetning.
4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Rønde Distriktsråd. 
5.Valg til forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd.  På valg er: Ingrid Rønne og Ejner Christensen. Der skal endvidere vælges et medlem mere til forretningsudvalget.
6.Valg af revisor. 
7.Behandling af indkomne forslag. 
8.Eventuelt.  
 
Generalforsamlingen er åben for alle personer med interesse for Rønde lokalområde.  Stemmeberettigede er personer, der før mødet er registreret som medlem.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 12. marts 2020.
 
 
Rønde Distriktsråd den 9. februar 2020
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
Den årlige generalforsamling afvikles i Rønde Idrætscenter torsdag den. 19 marts.
Nærmere herom senere
 
                       Rønde får en øjesten
 
Rønde By og Nationalpark Mols Bjerge indvier endnu en bysten – denne gang en øjegnejs leveret af en isgletsjer for 18.000 år siden
 
Rønde Bysten på hele 21 ton fik enorm opmærksomhed, da bystenen i december sidste år blev placeret i midtbyen. Nu får Rønde endnu en sten, der ikke er lige så stor, men uhyre smuk og lyder navnet Rønde Øjesten.
 
Øjestenen er en såkaldt øjegnejs på ca. to ton, der bliver indviet lørdag 1. februar kl. 11 på torvet mellem KulturHotellet og Rønde Busterminal som led i aktiviteterne i forbindelse med, at Erik Peitersen maler videre på sit maleri.
 
Sten mange øjne
 
Også denne nye sten formidler med sin blotte tilstedeværelse den unikke fortælling om Rønde som en bjergby på toppen af en enorm bakke, der blev skubbet op af en isgletsjer for ca. 18.000 år siden.
 
Med isen kom der mange sten, herunder også gnejs, der er en stribet granit. Striberne er dannet igennem millioner af år, mens stenen har siddet dybt i det skandinaviske grundfjeld under stort tryk ved 4-600 grader.
 
Pletterne i stenen ligner øjne, deraf navnet en øjegnejs. Det er runde røde korn på op til fire-fem centimeters bredde, der ligesom er trukket ud i hver sin side, netop som i et øje. Forklaringen er, at stenen har været under enormt tryk, og de fleste mineraler har af den grund flyttet sig til siden, ud i striber, væk fra trykket fra oven.
 
De røde øjne er af det hårde mineral, kalifeldspat, som trykket ikke i samme grad har kunnet trække ud i lange striber – om end øjnene tydeligvis er blevet trykket en smule.
 
Hele stenen er mørk, næsten sort, men med fine røde striber mellem de sorte striber og med en smuk mosaik af de mange røde øjne.
 
Kommer fra have
 
Det er anlægsgartnerfirmaet Jesper Schmidt, også medlem af Rønde Handelsstandsforening, der har doneret, afrenset og leveret den nye sten til Rønde By.
 
Jesper Schmidt er en stor stenentusiast, så det krævede lige lidt betænkningstid at afgive denne smukke sten fra familiens private have på Skrejrupvej mellem Skrejrup og Thorsager. Jesper Schmidt fortæller, at den store øjegnejs er fundet ca. i år 2005 på ejendommen Skrejrupvej 29. Stenen hører således til i Røndeområdets istidsgeologi.
 
Øjegnejsen passede perfekt ind i det udendørs kunstprojekt Outdoor hos KulturHotellet, hvor den kendte kunstner Erik Peitersen maler videre på sit maleri, som han påbegyndte i september 2019.
 
FAKTA OM FØRSTE STEN
 
Rønde Bysten på 21 ton blev under stor mediebevågenhed flyttet 11. december 2019 fra fundstedet under jordoverfladen på Solsortevej 11 i Rønde til sognegården Egegård på Birkevej (bag ved Meny).
 
En kæmpekran assisteret af yderligere to blokvogne og i alt syv mand klarede jobbet, som bl.a. inkluderede et løft af stenen hen over et parcelhus.
 
Rønde Bysten er en meget regelmæssig grovkornet granit med stort indhold af lyserøde kali-feldspat-korn, flødefarvede plagioklas-korn, grå kvartskorn og lidt sort glimmerkorn.
 
 
Nyhedsbrev fra Rønde Distriktsråd den 5. november 2019
 
Det er nu ved at være et halvt år siden I sidst blev opdateret på, hvad Rønde Distriktsråd arbejder med, og hvor langt de enkelte projekter er kommet.
 
Jeg vil derfor beskrive, hvad der er sket siden vores generalforsamling i marts i år.
 
Separeringen af regnvand og spildevand som Syddjurs Spildevand arbejder på i Rønde, og som vil vare 4-5 år endnu før det er endeligt færdigt, bruger vi meget tid på.
 
Rønde Bypark.
 
Projektet med at forny Rønde Bypark er nu så langt, at den Arbejdsgruppe, der blev nedsat på det første borgermøde for et par år siden, samt yderligere personer, der har ønsket at være med, har været samlet for at give deres mening til kende om det endelige projekt. Disse kommentarer går videre til Syddjurs Kommunes teknikere, hvorefter det endelige projekt kommer i licitation først i det nye år. Når den endelige entreprenør er fundet, vil man gå i gang med dræningen af en del af byparken, der er absolut nødvendigt, for at den kan bruges fuldt ud. Arbejdsgruppen har fået lovning på, at dræningen og jordreguleringen vil ske, så det ikke kommer til at indvirke på arrangementet ”Stafet for Livet”.
 
Ungespot i Rønde Bypark.
 
I Syddjurs Kommunes budget for 2020 er der bevilget penge til et udendørs værested for de unge i Byparken. Naboer og unge fra Arbejdsgruppen, der har interesse i Ungespottet, vil sammen med den arkitekt, der får opgaven med at etablere et ungespot i Byparken, sætte sig sammen og finde ud af hvor og hvordan det skal være. Det forventes, at Ungespottet er færdigt ved udgangen af 1. halvår 2020.
 
Renovering af Birkevej,
 
Det næste projekt vi arbejder på, er sammen med Rønde Handelsstandsforening og nogle lodsejere langs Hovedgaden. Vi foreslår Birkevej reguleres, så der bliver bedre adgangsforhold til de mange P-pladser, der ligger ved Birkevej. Samtidig skal der være trafikdæmpende foranstaltninger, der gør, at man kører roligt på Birkevej. Målet for os er at renovere Birkevej, så den både bliver i stand til at klare den ekstra trafikbelastning, der kommer, når dele af Hovedgaden lukkes, samt bliver en velfungerende fordelingsvej for såvel beboere som kunder til byens butikker, der skal parkere.
 
Syddjurs Kommune har fortalt, at der ikke er penge til hele Birkevejs regulering, men vi tror på, at der vil kunne findes penge på de kommende 2 års budgetter til at få det lavet, inden man begynder på at grave på Rønde Hovedgade.
 
Rønde Hovedgade med Åben Vands projekt og begrønning af de mange smøger i byen.
 
Distriktsrådet har ved flere lejligheder fremlagt vores forslag til forbedringer og forskønnelse af Hovedgaden i forbindelse med kloakeringen. Det handler om bedre oversigtsforhold, svingbaner ved Lillerupvej for at lede P-kunder til Birkevej, flere fodgængerheller, etablering af torvemiljøer på byens pladser og tydelig afmærkning af de mange smøger, der fører til Birkevej og P-pladserne og via stier videre ud i den omgivende natur.
 
Forbedringer af Hovedgaden er vigtig for Røndes fremtid, Hovedgaden er byens hovednerve, der både skal sørge for en smidig trafikafvikling og gøre byen til et rart og spændende sted at færdes.
 
Rønde – Sammen om fremtiden.
 
Det tredje projekt vi arbejder på, er sammen med Rønde Handelsstandsforening, Erhvervsrådet, Uddannelsesrådet, Nationalpark Mols Bjerge, Åben Vand, Rønde Idrætscenter, PGU m.fl. om at få rettet fokus på Rønde og området omkring Rønde, således der kan ske en yderligere udvikling af kulturen, erhvervsudviklingen, uddannelsesmulighederne og turismen. Vi tror på, at det er dette samarbejde på tværs, vil betyde, at Rønde vil blive en endnu bedre by at bo og leve i.
 
18 nye 2-værelsesboliger på Hovedgaden.
 
Detailhandelsanalysen for Syddjurs Kommune viser, at det går godt for Røndes handelsliv. Det kan man endvidere se ved, at Rema 1000 nu har besluttet sig for at bygge en butik i byen. Sammen med nybyggeriet af Byens Hus og udbygningen af plejehjemmet er Røndes bymidte nu rykket videre vestpå, og nu går ned til Vagtelvej.
 
Vi havde overfor Syddjurs Kommune udtrykt ønske om, at der skulle bygges lejligheder ovenpå Rema 1000’s ejendom for at der kunne ske en bymæssig fortætning. Forslaget blev ikke til noget, hvorfor vi er glade for, at vores forslag om, at der bliver etableret mindre udlejningslejligheder på østsiden af Byens Hus nu bliver til noget. Vi har af direktøren for DjursBO fået at vide, at man forventer de 18 lejligheder er klar til indflytning 1. november 2021.
 
Walk & Talk med borgmester Ole Bollesen.
 
I går var vi med, da Ole Bollesen og 4 andre politikere gik en tur gennem Rønde, hvor vi undervejs fortalte dem om de ovenfor omtalte projekter. Vi havde opfattelsen af, at de var meget lydhøre.
 
Den kommende Kommuneplan.
 
Vi har haft møde med Syddjurs Kommunes strategiske planlægger, der arbejder med den kommende Kommuneplan, og fortalt hende, hvilke emner vi mener er vigtige for Rønde at få med i den kommende Kommuneplan. Vi føler, at vore forslag og projekter bliver taget alvorligt, og at de vil indgå i den kommende Kommuneplan.
 
Sct. Hans.
 
Igen i år holdt vi Sct. Hans ved Kalø med økonomisk hjælp fra Nationalpark Mols Bjerge. Der var 1500 – 2000 mennesker til båltale og bålafbrænding, hvilket er rigtigt flot. Vi vil til næste år forsøge at finde samarbejdspartnere til dette arrangement. Der skal ske en udtynding af træerne langs Molsvej, pga. ælde og fare for nedfaldne grene. Vi tror, vi kan få dette materiale deponeret, så vi kan bruge det til bålet til næste Sct. Hans.
 
Velkomstcentret ved Kalø.
 
Lokalplanen for det nye Velkomstcenter ved Kalø blev endelig vedtaget i juni i år, hvorefter Nationalpark Mols Bjerge kunne gå i gang med at søge fondsmidler til projektet. Omverdenen oplever, at lokalbefolkningens mening om Velkomstcenteret domineres i medierne af enkelte personers meget negative holdning til Velkomstcentret. Danmarks Naturfredningsforening har sagt god for Velkomstcentrets placering, og der er ingen tvivl om, at Rønde Distriktsråd ser Velkomstcentret som et spændende byggeri, der kun vil fremme interessen for Nationalpark Mols Bjerge og Kalø Slotsruin.
 
 
Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild
formand  
 
 
 
 
 
 
 
 ----------------------------------------
 
Pressemeddelelse om Rønde Distriktråds borgermøde den 5. marts 2019
 
Rønde Distriktsråds borgermøde om den nye Rønde Bypark blev et tilløbsstykke.
 
Små 100 mennesker var mødt op for at høre, hvor langt man var nået med den nye Rønde Bypark.
 
Erling Mikkelsen, der repræsenterer den store gruppe af borgere, som har arbejdet med forslag til planerne for en ny Rønde Bypark, var den første til at fortælle om arbejdsprocessen. Han gennemgik forslaget fra ideplan over etablering af borgergruppen ved et Borgermøde, til de forslag der var fremlagt for Syddjurs Kommune.
 
Martina Rahkonen fra Wad Landskabsarkitekterne gennemgik herefter det forslag de havde lavet med baggrund i Arbejdsgruppens input til, hvordan Rønde Bypark kunne udformes. Det er et projekt med en Klimabænk, der vil beskytte vandet mod at trænge ind til grundejerne nord for byparken. Afvanding af de lave områder i Byparken til den sø, der ikke skal bruges til regnvandsbassin for overfladevandet fra Røndes bymidte. Etablering af et indgangsparti fra Røndes butiksmiljø til Byparken, samt opgradering af den sti, der er en del af cykelstien fra Århus til Molslandet til en nyanlagt sti rundt i Rønde Bypark.
 
Lars Bunde fra Syddjurs Kommune fortalte derefter, hvad der vil ske fremadrettet. I første omgang vil Syddjurs Spildevand kun etablere en afløbsbrønd i Byparken i sommer. Det betyder, at Stafet for Livet vil kunne afholde deres løb, som de plejer i Rønde Bypark. Efter løbet, vil man så gå videre med at etablering af regnvandssøen i den ene af de bestående søer. Syddjurs Spildevand og Syddjurs Kommunes jordarbejder i byparken vil blive søgt færdiggjort i 2020, så Stafet for Livet også vil kunne afholdes i 2020 og årene fremover.
 
Der var stor spørgelyst på mødet, som blev ledet af dirigent Henrik Vinter.
 
Der var størst spørgelyst var om, hvad Syddjurs Kommune kan lave for de penge, der var afsat i Kommunens budget. Der blev svaret, at man forventede at kunne etablere det som Wad Landskabsarkitekterne havde fremlagt. Der var dog ikke indhentet tilbud på nogen af opgaverne endnu.
 
Derudover var det spørgsmålet om at få etableret et stianlæg mellem de to søer, så man kunne gå på tværes af parken tørskoet fra Bjerg Thomsensvej op og handle. Til dette svarede Erling Mikkelsen, at det også var arbejdsgruppens holdning, at det skulle være muligt for alle, at gå tørskoet mellem de to søer. Om det så skulle etableres som en sti, trædesten eller noget helt tredje, havde man ikke lagt sig fast på.
 
De afsatte penge på Syddjurs Kommunes budget til at lave en ny Rønde Bypark var jo ikke øremærket til enkeltområder. Syddjurs Kommune skulle ud og indhente tilbud på de forskellige projekter i Wad Landskabsarkitekternes forslag, så der er forhåbentlig også midler til denne tværgående vej mellem de to søer samt en nødvendig udtynding af nuværende træer.
 
Endelig efterspurgte de unge hvordan det gik med det værested, der kunne etableres i Byparken, som man havde givet udtryk for ved ungekonferencen Syddjurs Kommune havde afholdt sidste efterår. Det kunne man ikke svare på, men Erling Mikkelsen talte efterfølgende med de unge, og fik dem med i Arbejdsgruppen.
 
Arbejdsgruppen vil efterfølgende tage kontakt til Syddjurs Kommune for at få afklaret de forslag og spørgsmål, der blev bragt frem på Borgermødet.
 
Formanden for Rønde Distriktsråd, Carsten Skivild, er glade for det store fremmøde, den store spørgelyst og det store engagement de fremmødte havde. De fremmødte fik den information, der er på nuværende tidspunkt, og indlægsholderne fik mange nye input med hjem fra de fremmødte.
 
For yderligere information: Carsten Skivild tlf. 28721841 eller mail: carstenskivild@gmail.com
 
 
 
                      ---------------------------------------------------------------------------
 
Formandens beretning på Rønde Distriktsråds generalforsamling den 5. marts 2019 kl. 20.30
i Rønde Idrætscenter.
 
 
Vi har specielt haft fokus på 3 projekter i 2018.
 
Først var det en Ny Rønde Bypark, der var fokus på. Erling Mikkelsen og Carsten Skivild havde i 2018 vist deres visioner for en Ny Rønde Bypark for Syddjurs Kommune, der syntes godt om det. Dette projekt blev derefter fremlagt på et Borgermøde, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe, som arbejdede videre med konsulentbistand fra Syddjurs Kommune.
Derefter blev der udarbejdet et udbudsmateriale for projektet, som blev vundet af Landskabsarkitekterne Wad. De har arbejdet videre med projektet. Hvor langt de er kommet og hvordan det kommer til at se ud, det fik vi set og hørt her i aften på Borgermødet.
 
Vi vil fortsat følge projektet på nærmeste hold.
 
Det andet projekt vi har haft fokus på er Velkomstcentret ved Kalø. Der har ikke været tvivl om, at vi har været fortalere for Velkomstcentret fra starten af, og det er vi stadigt.
 
Lokalplanen er nu blevet fremlagt med en indsigelsesfrist til 8. januar i år. Vi er spændte på, hvad det endelige resultat bliver.
Det glædede os meget, at Danmarks Naturfredningsforening har givet udtryk for, at det ikke har noget imod af Velkomstcentret kommer til at ligge ved siden af Hack Kampmanns Hus. Det der er uenighed om er, hvor parkeringspladsen skal placeres - men det må der kunne findes en løsning på.
 
Det tredje projekt. Her arbejder vi sammen med Rønde Handelsstandsforening, Åben Vand og ejendomsejere langs Rønde Hovedgade i forbindelse med, at Birkevej, Rønde Hovedgade m.m. skal graves op. Opgravningen varer frem til 2024. Vi mener, det er bydende nødvendigt, at der sker en renovering af Rønde midtby efterhånden som disse opgravninger skal reetableres. Hvis vi ikke får det nu, får vi det aldrig!
 
Vi har fra politisk side fået at vide, at hvis der skulle ske en renovering i Rønde, skulle alle i byen være enige. Derfor gik vi sammen med disse 3 parter og udarbejdede et fælles oplæg til, hvad vi sammen mente, der skulle laves i Rønde, for at det kunne være en attraktiv by fremover. Det har kostet mange arbejdstimer og mange penge, at få det oplæg udarbejdet.
 
Oplægget blev fremlagt for Røndes borgere på et Borgermøde, hvor der blev efterlyst yderligere ideer til indføjelse i projektet. Der kom flere interessante forslag, som er blevet indarbejdet i forslaget til Renovering af Rønde Midtby.
 
Dette oplæg er så blevet forelagt Syddjurs Kommunes teknikere, der har lovet os en tilbagemelding i maj på hvad der er teknisk muligt. Vi er i løbende dialog med Teknisk Forvaltning om mulige løsninger allerede nu, da opgravningen af Birkevej er det næste Syddjurs Spildevand går i gang med, når de er færdige med Molsvej.
 
Sct. Hans ved Kalø.
 
Sct. Hans blev desværre aflyst i 2018, da Syddjurs Kommune i lighed med mange andre kommuner havde indført afbrændingsforbud, hvilket skyldtes den tørre sommer. I år holder vi der igen Sct. Hans på Kalø med hjælp fra Nationalpark Mols Bjerge og en heks lavet af Skovbørnehaven børn.
 
Stort behov for nye eje- og lejeboliger i Rønde
 
Det nye Plejehjem er nu ved at være færdigt sammen med de nye offentlige faciliteter. Det bliver en attraktiv og stor arbejdsplads, som byen får meget glæde af.
 
I forbindelse hermed bliver der også bygget seniorboliger på hjørnet af Vagtelvej og Hovedgaden. Vi glæder os over, at der kommer mange nye lejeboliger i byen.
 
Vi har sagt til Syddjurs Kommune, at man i forbindelse med vedtagelsen af Lokalplanen for det nye Rema 1000 bør henstille til Rema 1000´s bygherre, at bygge en 1. sal med lejligheder, lige som der er på Nettos bygning.
 
Rema 1000 har lige lavet en forretning i Silkeborg, og her har de bygge boliger på 1. sal. Vi håber derfor de gør det samme i Rønde.
 
Vi har overfor Kommunen påpeget, at de lejeboliger, der er afsat på østsiden af de nye offentlige faciliteter, bør have afsat et større grundareal. Især hvis der ikke bliver bygget lejligheder ovenpå Rema 1000. Lejlighederne bør bygges med to værelser samt køkken og bad, hvilket der er stor efterspørgsel efter af unge og enlige.
 
Endelig har vi påtalt overfor Syddjurs Kommune, at de har givet tilladelse til at ændre lokalplanen for den private lodsejer i Rønde Nord fra tæt lavt byggeri til parcelhusgrunde.
 
Fældning af vejtræer.
 
VI opdagede, at Kommunen havde fældet næsten alle vejtræer fra Rønde til Bjødstrup, og at der var sat skilte op ved Molsvej, som indikerede, at de også ville til at fælde træer her.
 
Vi kontaktede Syddjurs Kommune og aftalte, at de der skal fælde træer på Molsvej, må gøre det i samarbejde med Naturstyrelsen, som har mere forstand på hvilke træer, der er på vej til at gå ud, og derfor skal fældes af hensyn til trafiksikkerheden. Dette er nu sket til, og vi tror at dette samarbejde kan fortsætte.
 
Messen for frivillige foreninger i Syddjurs Kommune.
 
Igen i år var Distriktsrådet med til at koordinere messen for frivillige foreninger. Messen blev afholdt i Rønde Idrætscenter i slutningen af september. Der var stor tilslutning fra foreningerne i Syddjurs, men besøgsantallet skuffede. Foreningsmessen holdes igen i år.
 
Vinterbadning ved Nappedam Bådelaug.
 
Vi var med til at starte ideen og er glade for, at det lykkedes de mange ildsjæle at etablere vinterbadning ved Nappedam.
 
Tændingstider for gadebelysning i Syddjurs Kommune.
 
Vi har peget på den manglende gadebelysning i Rønde, og det er nu ændret til natdæmpning i hele Kommunen.
 
Syddjurs Award
 
Vi har været med i styregruppen fra da de flyttede Syddjurs Award til Rønde Idrætscenter. VI mente, at tiden var inde til at andre trådte ind i gruppen, hvorfor vi i 2018 sagde tak for den tid vi har været med.
 
Derudover har vi deltaget i møder med mange enkeltpersoner og politikere samt de Borgermøder, der har været i årets løb.
 
Vi kan kun opfordre jer og de der kunne være interesseret i at flytte til Rønde til at gå ind på vores hjemmeside Roendedistriktsraad. Senest har vi fået sat et link på til en bosætnings video om Rønde.
 
Bred gerne kendskabet om vores hjemmeside ud til venner, bekendte og tilflyttere.
 
Tak
 
Jeg vil gerne sige tak til de øvrige 6 medlemmer af forretningsudvalget for den store indsats alle har ydet. Det har været et spændende år med store enkeltprojekter, som alle har deltaget i med stor entusiasme.
 
Rønde, den 20. februar 2019
 
Carsten Skivild  
 
 
 
 
 
 Rønde Distriktsråd afholder generalforsamling
Tirsdag den 5. marts kl. 19.00 i Rønde Idrætscenter  
 
Generalforsamlingen indledes med orientering om renovering af byparken 
 
Generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden: 
 
1.Valg af dirigent. 
2.Godkendelse af dagsorden. 
3.Formandens årsberetning.
4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Rønde Distriktsråd. 
5.Valg til forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd.  På valg er: Carsten Skivild, Karen Andreasen, Ejner Christensen og Torben Lave. 
6.Valg af revisor. 
7.Behandling af indkomne forslag. 
8.Eventuelt.
 
Generalforsamlingen er åben for alle personer med interesse for Rønde lokalområde.  Stemmeberettigede er personer, der før mødet er registreret som medlem.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 26. februar 2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalplan 420 vedrørende Velkomstcenter ved Kalø Slotsruin
 
Vær opmærksom på at høringsperioden udløber den 8. januar.
 
Det er vigtigt, at vi alle forholder os til lokalplanen og giver udtryk for det.
 
Rønde Distriktsråd opfordrer dig derfor til at indsende kommentarer til lokalplanen til Syddjurs Kommune på deres mail syddjurs@syddjurs.dk.
 
Har du bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser, skal du sende dem.
Mener du lokalplanen skal fremmes, er det vigtigt at fremsende positive tilkendegivelser.
 
Distriktsrådets forretningsudvalg forholder sig positivt til forslaget til lokalplanen, men det er vigtigt, at alle argumenter bliver fremført.
 
Et velkomstcenter ved Kalø Slotsruin vil være en stor fordel for Rønde, som ”Porten til Nationalparken”. Det vil blive et informationscenter om naturen i vores Nationalpark Mols Bjerge og den historiske Kalø Slotsruin, som vi kan være stolte over at have i Rønde. Derudover vil vi og turisterne kunne nyde de moderne faciliteter i det nye Velkomstcenter.
 
Vi vil få et parkeringsareal på samme side som Velkomstcentret, så man ikke skal færdes over Molsvej. Til- og frakørslerne vil ligge mere hensigtsmæssigt end de er i dag. Den historiske bro til Kalø Slotsruin vil der ikke holde biler foran.
 
Fremsend derfor dit høringssvar til Syddjurs Kommune før 8. januar.
 
Med venlig hilsen
Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild
formand
 
 
 
 
 
 
 

Ideer fra borgere i forbindelse med borgerinddragelsesprocessen for Rønde Midtby.

 

 

På Borgermødet den 2.10.2018 var der fuld hus på KulturHotellet. Der var en livlig spørgelyst til indlæggene fra henholdsvis Syddjurs Spildevand og Rønde Handelsstandsforening, nogle grundejere langs Hovedgaden, Åben Vand og Rønde Distriktsråds forslag til fornyelse af Rønde midtby i forbindelse med separeringen af spildevand og regnvand.

Borgerne gik efter en fælles introduktion ud i 5 grupper med hvert sit tema omkring planen. Der blev debatteret livligt og den positive stemning gav sig udtryk i stor idérigdom. 

Borgerne gav udtryk for, at den fremlagte plan var detaljeret med mange gode ideer.
 
Borgernes ideer blev fremlagt på mødet, og der blev opfordret til at yderligere ideer kunne indsendes til en oprettet mailadresse, hvor ideerne så ville blive taget med til Teknisk forvaltning og dermed politikerne i Syddjurs´s byråd.
 
De fremkomne ideer kommer som et supplement til gruppens plan for Rønde Midtby:

 

Porten til Nationalparken:
 
Der forventes mere friluftsliv de kommende år, hvor vi skal blive kendt som Porten til Nationalparken. Det vil betyde nye friluftsbutikker i Rønde, der skal betjene de mange friluftsturister.
 
Porten til Nationalparken synliggøres med en stor granit sten ved indkørslen til byen fra Århus. Sten passer godt til fortællingen om istidslandskabet omkring Rønde. På opsatte to ”Hallospots” kan der være billeder fra Nationalparken. P-pladser kunne være på Lillerupvej ud for amfiscenen.

 

Cyklister og gående:
 
Gangstier og cykelstier skal holdes adskilte og markeres meget tydeligere end i dag. Skiltningen skal være tydelig, ensartet og pæn. Det er vigtigt, at der er en god og jævn belægning på alle disse stier. Borde og bænke med vandpost og cykel-P ved indgangen fra Byparken til forretningslivet. Der skal være tydelige henvisninger til handelsbyen ved cykelstien i Byparken.
 
Der bør være cykelsti langs Rønde Hovedgade, således af tilgangen til butikkerne er ens for alle mennesker.
 
Hvis det ikke kan lade sig gøre, bør nuværende cykelsti mellem Strandvejen og Lillerupvej tilrettes så den ikke er så stejl på det sidste stykke op mod Lillerupvej. Samtidig bør den renoveres, da der er en del ujævnheder.
 
Når den nye Rønde bypark etableres, bør den man sørge for, at den bliver løbende vedligeholdt.

 

Bymiljø:
 
Begrønningen af smøgerne skal gerne være ensartet, og træer på Birkevej må ikke blive for høje.
 
Belysningen på alle forbindelsesstierne mellem Hovedgaden og Birkevej skal være optimal, så man føler sig tryg.
 
Rønde burde markere sig som en by med blomsterudsmykning i kasser og kummer (eks. Oldmeldrum i Skotland), hvilket vil gøre byen til en oplevelse at færdes i.
 
Der bør etableres pladser med udeservering fra restauranter. Måske med nye ved 1-2 nye pladser. Der bør være bænke og begrønning, som appellerer til at hygger sig sammen.

 

Trafik:
 
Der var enighed om, at det var vigtigt med en overordnet strategi og målsætning fra trafikafviklingen gennem Rønde By. Trafiksikkerhed og velfungerende trafikal infrastruktur er et nødvendigt fundament, ikke blot for trafikafviklingen, men også for rigtig mange af de andre aktiviteter, vi alle ønsker for at byen fortsat kan udvikle sig. Det gælden omkring turisme, ”Porten til Nationalparken” med tilhørende friluftsaktiviteter, campusmiljø, kultur samt handel og service.
 
For at dæmpe trafikken, kunne der laves 4 små rundkørsler på Hovedgaden og Molsvej med lidt begrønning i midten. En ved Rønde Skole. En ved Lillerupvej, En ved Molsvej og en på Molsvej ved Birkevej. Mindre rundkørsler praktiseres mange steder med stor succes.
 
Der skal findes mulige trafikdæmpenede foranstaltninger på Hovedgaden og Birkevej, så hastigheden kan holdes indenfor de fastlagte grænser, samtidig med at den trafikale kapacitet sikres. Der kan laves 40 km. zone på Birkevej.
 
Det skal igen analyseres, om ikke et par fodgængerovergange kunne være en mulig løsning i stedet for et par af de foreslåede 6 overgange. Oversigtsforholdene for kørende og gående trafik på Birkevej skal forbedres. En rolig afvikling af trafikken på Birkevej var et væsentligt interessepunkt for mange af deltagerne.
 
På Hovedgaden skal der være plads til, at landbrugsmaskinerne en gang imellem kommer gennem Hovedgaden.
 
Der skal søges bistand hos kompetente interesseorganisationer, som kan rådgive på disse områder. Det være sig Rådet for sikker trafik, handicap organisationer, cykelorganisationer m.v.. I tæt samarbejde med Kommunen skal de bedste løsninger findes.
 
Der bør etableres ladestandere i Midtbyen.
 
Der blev udtrykt et stort ønske om, at trafiktrykket på Hovedgaden og Skolevej kunne lettes, ved at trafikken fra Rønde Nord sikres direkte adgang til motortrafikvej ved en vej fra Smouenvej til Flintebakken.
 
Trafikafviklingen på Smouenvej bør forbedres med mindre hastighed p.ga. udkørslerne til Smouenvej og et parkeringsforbud på første del af Smouenvej til efter Rønde Høj- og Efterskole.

 

Yderligere forslag:
 
Forslag om at lave 2 tunneler under Hovedgaden samt helt ændre Hovedgaden til en gågade og lave en vej nord om byen til afvikling af trafikken.
 
Man kunne forlænge Laur. Jørgensens Alle til parkeringspladsen ved Baunehøj, for at undgå udkørsel ved Molskrydset.

 

---------------------------------
 
 
 
 
 
 
Rønde den 21.9.2018
Invitation
Vi vil gerne invitere jer til
 
Borgermøde på Kulturhotellet i Rønde
den 2. oktober kl. 19.00
 
 
Hvor vi vil præsentere en samlet visionær plan for Rønde Midtby som vil kunne virkeliggøre Helhedsplanen for Rønde, der blev udarbejdet for Syddjurs Kommune i 2015.
Planen er aktualiseret af at Syddjurs Spildevand skal udføre opgravning og kloakeringsarbejde af Rønde Hovedgade i de kommende år.
 
 
Program:
19.00 Velkomst. 
19.05 Syddjurs Spildevand informerer kort om     projektets 5 etaper.
 19.15 Fremlæggelse af det udarbejdede forslag til renovering af midtbyen. 
 19.45 Opklarende spørgsmål fra salen.
  20.00 Debat i grupper, udveksling af ideer, forbedringer/ændringsforslag til planen
  20.45– 21 Konklusion, med information til borgerne om, hvordan de kan bidrage med forslag til at få udarbejdet den bedst mulige plan for Røndes fremtid.
 
Venlig hilsen
Rønde Handelsstandsforening v Henriette Husted Grundejerne på Hovedgaden v René Povlsen
Åben Vand v Niels Trangbæk
Rønde Distriktsråd v Carsten Skivild.
 
 
Se mere på vedhæftede pressemeddelelse med forslag til renovering
------------------------------------------------------- Pressemeddelelse fra Rønde Handelsstandsforening, grundejere langs Rønde Hovedgade, Den selvejendeinstitution Åbe

Tilmeld nyhedsbrev.

Ved ændring af email, skal du afmelde nyhedsbrev og tilmelde dig igen med ny mailadresse.
Afmeld nyhedsbrev
E-mail
:
CAPTCHA Image
Rønde Distriksråd  | roende.raad@gmail.com