Rønde Distriktsråd

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd
 
Carsten Skivild, Formand  28 72 18 31.  carstenskivild@gmail.com
Kim Sørensen 40 39 32 35  
Søren Melgård 21 61 36 06

 

Jan Nielsen 25 37 21 00  
Karen Andreasen 60 88 16 94

        

Ingrid Rønne 20 48 67 60

 

Ivan Jensen 29 89  98 32  
Rønde Distriksråd  | roende.raad@gmail.com