Rønde Distriktsråd

Kommunale arbejdspladser

Artikler fra Adresseavisen:

24. - 8. 2011

21. - 6. 2011

7. - 6. 2011

Pressemeddelelse til Adresseavisen vedrørende nedlæggelsen af rådhuset i Rønde

Rønde, den 27/10 2011

Rønde Distriktsråds kommentar til nedlæggelsen af rådhuset i Rønde.

Sidste år fik vi at vide, at Byrådet i Syddjurs Kommune ville overdrage deres it-område til en ekstern leverandør, hvilket vi ikke har kommenteret, fortæller formanden for Rønde Distriktsråd, Carsten Skivild, idet det må være Byrådet, der har de interne oplysner som viser, at man kan få leveret bedre og billiger it, hvis man køber sig til det uden for Kommunen, i stedet for at have egne folk til at klare arbejdet. Det betyder dog samtidig, at alle de arbejdspladser, der er på det tidligere Rønde rådhus, nedlægges, idet vi også har hørt, at Borgerservice flytter teltpælene til Rønde Bibliotek.

Hvis Byrådet har besluttet at flytte Borgerservice til Rønde Bibliotek, må vi da håbe, at de har undersøgt pladsmulighederne grundigt inden dette sker, idet man kan frygte, at personalet ikke kan være i de nuværende lokaler, hvilket igen vil betyde yderligere omkostninger til at bygge det nuværende bibliotek om og ud. Det håber vi da ikke bliver tilfældet, udtaler Carsten Skivild, idet ombygningen af Borgerservice i det nuværende rådhus i Rønde har været en omfattende og nok også bekostelig affære. Denne bekostelige affære synes derfor nu at være penge smidt lige ud af vinduet af en kommune, der i forvejen mangler penge, idet vi har hørt, at Byrådet i Syddjurs Kommune nu ønsker at omdanne bygningerne til plejeboliger.

Det er netop de spildte penges politik vi tidligere har henvis til, udtaler formanden for Rønde Distriktsråd Carsten Skivild. Tidligere i år har vi sammen med 5 andre distriktsråd i Kommunen skriftligt dokumenteret, at det er billigere at bygge et nyt centralt rådhus i Rønde, hvis man samtidig sælger de nuværende 4 rådhuse til deres ejendomsværdier. Hvis man så i stedet bruger Røndes tidligere rådhus til ældreboliger, skal man lige holde sig for øje hvad man nu gør rent økonomisk i kommunalt regi.

Man sælger jo netop Rødes tidligere rådhus til et boligprojekt med ældreboliger. Denne salgssum er vel formentlig ejendomsværdien, og er netop de penge vi har peget på skal være med til at bygge et nyt centralt rådhus i Rønde.

Derfor er det vigtigt, at de penge man får forærende ved at have bygningerne i Rønde i forvejen, skal man henlægge, så pengene vil kunne indgå til at bygge et nyt energivenligt og mere driftsvenligt rådhus for hele Syddjurs Kommune i Rønde, der vil spare Kommunen for store løbende driftsomkostninger. Det er meget vigtigt, at dette beløb for salget af Røndes tidligere rådhus til et projekt med plejeboliger, ikke kommer til at indgå i kommunens daglige drift her og nu men bruges senere til at gøre Syddjurs Kommunes driftsudgifter billigere, fortsætter formand Carsten Skivild.

Det er også vigtigt, at dette beløb ikke bruges til en udbygning af rådhuset i Ebeltoft, der som vi tidligere har påpeget, ikke er den ideelle bygning til administrationen af Syddjurs Kommune og heller ikke placeret det mest ideelle sted i forhold til landsdelens infrastruktur. De skal reserveres til et helt nyt centralt placeret driftsøkonomisk rådhus understreger Carsten Skivild.

Vi vil igen gerne foreslå, at Rønde Distriktsråd mødes med politikerne for at få en direkte dialog uden mulighed for misforståelser. Hidtil er vore argumenter for et nyt rådhus bare blevet blankt afvist af SF og Venstre, fordi man ikke tror på os, selv om vore argumenter er baseret på fakta. I disse økonomisk trængte tider, bør man sikre sig, at de rigtige beslutninger tages. Derfor stiller vi gerne op til et møde om emnet slutter formanden for Rønde Distriktsråd, Carsten Skivild.

 

Med venlig hilsen

Rønde Distriktsråd

Carsten Skivild

formand

Artikler fra Ebeltoft Folketidende:

21. - 6. 2011   7. - 6. 2011

Artikler fra Stiftstidende:

21. - 6. 2011    16. - 6. 2011

Åbent brev til medlemmerne af Syddjurs Kommunes byråd.

Rønde den 24. august 2011

Hvorfor afviser borgmester Kirstine Bille (F) og viceborgmester Claus Wistoft (V) en dialog med 6 distrikts- landsby- og lokalråd?

Lige før sommerferien påviste 6 distriktsråd i Syddjurs Kommune, hvordan kommunen kunne spare penge såvel i anlægsfasen som på den daglige drift ved at bygge et nyt rådhus centralt i Syddjurs Kommune. Indtil de nuværende rådhuse er solgt og pengene i kassen, kunne man benytte de tilbageværende rådhuse og eventuelt etablere midlertidige pavilloner, således man undgik en fejlinvestering i ud- og ombygning af det tidligere sygehus i Ebeltoft. Pavilloner er tidligere brugt med succes i kommunen som en midlertidig løsning.

Dette blev blankt afvist af borgmester Kirstine Bille, der fortalte, at hun allerede havde lagt sig fast på udbygningen i Ebeltoft og af viceborgmester Claus Wistoft, der fortalte, at han bare ikke troede på vores tal, der ellers er veldokumenterede. Vi har endnu ikke hørt deres argumenter for, hvorfor de har besluttet at udbygningen skal ske i Ebeltoft.

Mange synes sikkert, at det er værdifuldt med en handlekraftig borgmester, som kan skære igennem og foretage svære beslutninger, men det vil aftvinge dyb respekt og anerkendelse, hvis så store beslutninger blev taget på et gennemdiskuteret demokratisk, visionært og bæredygtigt grundlag. Dette er nemlig ikke tilfældet i denne sag. Håndteringen af denne rådhussag er en dyr irrationel lappeløsning som minder om "sognerådspolitik".

Vi har ikke hørt argumenter, hvorfor der skal udbygges i den yderste og fjerneste ende af Syddjurs Kommune længst væk fra uddannelsesbyen Aarhus, hvor der fremadrettet skal rekrutteres en hel del af den nye arbejdskraft. Vi har hørt, at der allerede nu er en stor gennemstrømning af medarbejdere i visse af Syddjurs Kommunes afdelinger, hvilket er til skade for arbejdseffektiviteten. Også derfor er det vigtigt, at man placerer kommunale arbejdspladser tættere på Aarhus.

Alt tyder på, at vi er på vej til en ny økonomisk krise og derfor foreslår vi, at man undlader udbygningen af Ebeltoft Rådhus. Lad os afvente situationen og se om den kommende regering efter valget vil afsætte midler til igangsætning af større kommunale projekter.

I øvrigt håber vi, at de personer som sidder Distriktsrådene kan bidrage til den demokratiske beslutningsproces uden at saglige argumenter bliver fejet af banen som "sognerådspolitik", det er for sølle.

Det må give anledning til undren, at byrådet vælger at samle materielgårdene centralt, og nedlægge de 4 eksisterende, ud fra besparelseshensyn, og her er der ikke borgerkontakt. Tidligere er Syddjurs Spildevand blevet samlet centralt i Følle af samme årsag.

Kommentarer til Budgettet for 2012 for Syddjurs Kommune

I "Perspektiveringer for Økonomiudvalget" beskrives de kommende administrationsudgifter, der vil have et moderat ressourcepres men et højt udgiftsbehov blandt andet på grund af rejsetidskriteriet, der betyder "et større tids- og ressourceforbrug for administrative medarbejdere, der bevæger sig ud fra rådhuset til møder med kollegaer, skoler, institutioner og borgere".

Det er jo netop det vi peger på. Ved på sigt at samle det administrative personale mere centralt i kommunen, vil man kunne opnå besparelser på de personalemæssige ressourcer og de driftsmæssige økonomiske besparelser, der er forbundet hermed.

I Anlægskataloget ser det ud til at der ikke er taget stilling til udflytningen af biblioteket til Maltfabrikken. Derimod har administrationen faktisk nu udregnet hvad det koster at bygge et nyt rådhus, udbygningen af Ebeltoft Rådhus eller en opretholdelse af Ebeltoft og Hornslet Rådhuse. Budgettet beskriver, at et nyt rådhus vil koste 113 mio.kr. Hvis man sælger de nuværende rådhuse til de offentlige vurderinger i løbet af nogle år, vil de indbringe 98 mio.kr. , hvilket giver en samlet merudgift på kun 15 mio.kr.

Hvis man holder dette op mod, at Budgettet for 2012 samtidig oplyser det vil koste 26 mio.kr. at samle det administrative personale i Ebeltoft, kan man som politiker jo nemt se, at det er vores forslag med at undgå denne fejlinvestering, der er den bedste for Syddjurs Kommune. Det er bestemt ikke "sognerådspolitik" men god gammeldags økonomisk fornuft.

Vi håber, at politikerne i Syddjurs Kommune vil tænke dette meget nøje igennem. Der ligger en beslutning fra det tidligere byråd i Syddjurs Kommune om, at et centralt rådhus skal ligge i Rønde. Derfor opfordrer vi til at droppe udbygningen af Rådhuset i Ebeltoft. I bør i stedet benytte nuværende bygninger indtil de er solgte og derefter bygge den mest optimale løsning for vores økonomi og til glæde og gavn for personalet i Syddjurs Kommune, samt brugerne/borgerne. Det vil samtidig være den mest bæredygtige løsning, da et nyt rådhus naturligvis bør bygges på et visionært og bæredygtigt grundlag. Placeringen af et rådhus i Ebeltoft vil være den dårligste løsning mht. reduktion af CO2 udskillelse og vil betyde længere transporttid i forhold til lufthavn (27%) og anden transport.

Et centralt beliggende rådhus har en stor positiv signalværdi for at samle Syddjurs til en kommune. Vi håber at politikerne vil tage imod denne invitation til en dialog - Vi er klar.

 

Med venlig hilsen

Thorsager Distriktsråd,  Karina Dørr Holst 

Distriktsrådet for Feldballe og Omegn, Erik Aude 

Ugelbølle Landsbyråd, Henning Rasmussen

Lokalrådet i Ådalen, Ellen Aarrebo Jensen 

Hornslet Distriktsråd, Torsten Klein Mikkelsen 

Rønde Distriktsråd,Carsten Skivild

Rønde Distriksråd  | roende.raad@gmail.com