Rønde Distriktsråd

Vandrerhjemmet


Rønde Vandrerhjem

Rønde Vandrehjem har vi også fuldt tæt. Den 1. november lukkede det ned vinteren over. Vi skrev nedenstående åbne brev til byrådspolitikerne og administrationen i Syddjurs Kommune. Administrationen forsikrede os på et efterfølgende møde om, at dette ikke ville ske. Senest har Syddjurs Kommune nu udlejet det til Danmarks Jægerforbund, der vil drive det sammen med Kalø Økologisk Landbrugsskole. Der er blevet lovet os, at de vil også vil drive det som intentionerne mht. et vandrehjem. Der vil også fremover være mulighed for at overnatte hele året rundt. Vi er af Danmarks Jægerforbund blevet lovet, at de vil informere os nærmere, når den endelige aftale mellem Jægerforbundet og Landbrugsskolen er på plads.

 

Åbent brev til medlemmerne af Syddjurs Kommunes byråd

samt direktør Poul Møller og direktør Jørgen Andersen

Rønde, den 2. oktober 2013

 

Luk ikke Rønde Vandrehjem!

 

Vi har erfaret, at Byrådet har besluttet at lukke Rønde Vandrehjem den 1. november i år og foreløbig holde lukket i 4 måneder. Lederen af Rønde Vandrehjem er fritstillet og Projektcenter Syddjurs, der har været tilknyttet, flytter til aktiviteterne i Mørke. Rønde Vandrehjem vil igen ligge stille og langsomt forfalde, medens Syddjurs Kommune betaler i dyre domme for at nogen holder øje med en bygning, der er lukket ned.

 

Det er ikke en ordning der er værdig for hverken Syddjurs Kommune eller de mennesker, der den kommende tid vil mangle overnatningsmuligheder i Rønde.

 

Derfor bør Iallerede nu tage stilling til hvad I vil gøre med Rønde Vandrehjem.

 

Vi kan fortælle jer, at efter at den seneste leder af Rønde Vandrehjem er kommet til, har han hævet omsætningen i det 1. halvår med henholdsvis 50% sidste år og 70% i år. Vandrehjemmets tilfredshedsbarometer er på 8,4, hvor 10 er maksimum og belægningsprocenten er også i top.

 

Det er tal der fortæller, at Rønde Vandrehjem er en succes - og succeser lukker man ikke!

 

Vi frygter, at I villade endnu en vinter gå før der tages stilling til Rønde Vandrehjems fremtid. Det duer ikke. Det er nu der skal tages stilling.

 

Hvis ikke Syddjurs Kommune vil fortsætte driften af Rønde Vandrehjem, mener vi det er på tide, at der kommer kræfter til udefra til at drive det. Vi kender allerede nu personen, der kan og vil drive Rønde Vandrehjem videre på kommerciel basis med en anstændig årlig omsætningsafhængig leje.

 

Hvis ikke Syddjurs Kommune ønsker at stå som ejer af Rønde Vandrehjem, er Rønde Distriktsråd villig til at stille sig i spidsen for at finde en bestyrelse til en selvejende institution, der vil kunne drive Rønde Vandrehjem videre. Syddjurs Kommune overtog i 1985 vandrehjemmet for en krone. Det kan den selvejende institution også gøre, selvfølgelig med en klausul om tilbageskødning for samme beløb, hvis den selvejende institution på et tidspunkt ikke fortsætter.

 

Vi kan ikke være bekendt, at der ikke er overnatningsmuligheder i Rønde til de mange, der gæster os og vore mange uddannelsesinstitutioner i Rønde, og som den port vi er til Nationalpark Mols Bjerge, når de mange besøgende, der kommer på cykel og i bil, skal finde overnatningsmulighed nær nationalparken.

 

Rønde Vandrehjem er et populært overnatningssted, som skal have lov til at fortsætte til glæde og gavn for såvel indbyggerne i Rønde som deres besøgende. Derfor er det vigtigt, at I beslutter, at vandrehjemmet i Rønde fortsat skal drives som vandrerhjem, til gavn og glæde for turister og fastboende.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Rønde Distriktsråd

 

Carsten Skivild

 

formand

 

 


 

 

 

 

 

 

Rønde Distriksråd  | roende.raad@gmail.com