Rønde Distriktsråd

Rønde Hovedgade

Rønde Hovedgade:

 

September 2018

Pressemeddelelse fra Rønde Handelsstandsforening, grundejere langs Rønde Hovedgade, Den selvejende institution Åben Vand samt Rønde Distriktsråd

Renoveringen af Rønde Midtby er muligt over en 6 årig periode.

Rønde Handelsstandsforening, Åben Vand, nogle grundejere langs Hovedgaden samt Rønde Distriktsråd har sammen udarbejdet det fælles oplæg til en renovering af Rønde Midtby.

Det startede for 1 år siden, hvor vi havde de indledende drøftelser om et fælles oplæg. Vi havde tidligere haft nogle uformelle drøftelser med nogle af Syddjurs Kommunes politikere, der alle fortalte, at hvis vi ønskede at forbedre de trafikale forhold i Rønde m.v. i henhold til Handlingsplanen for Rønde fra 2015, var det nødvendigt, at vi kom med et fælles oplæg. Hen over vinteren havde vi en del møder. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejdede en liste på 3 sider med punkter, der var nødvendige for at kunne se fremtiden i øjnene.

Herefter gik vi i gang med at finde en partner, der kunne se på mulighederne i byen udefra, og som nedfældede vores idéer til et færdigt fælles oplæg. Dette oplæg kan vi nu fremlægge på et borgermøde for alle interesserede på Kulturhotellet i Rønde den 2. oktober kl. 19. Der er efterfølgende mulighed for at komme med egne idéer på de områder, som vi har arbejdet med, udtaler de fire talsmænd, René Povlsen, Henriette Husted, Niels Trangbæk og Carsten Skivild, således at alle borgere i Rønde nu har mulighed for at komme med forslag.

Planen følger konklusionerne fra Handlingsplan for Rønde fra 2015, der fastslog, at hvis Rønde fortsat skulle være en blomstrende handelsby skulle • trafikken skal være velfungerende • der skal være velfungerende parkeringsforhold Handlingsplanen siger endvidere, at med den unikke beliggenhed Rønde har og skal være ”Porten til Nationalparken”. En grøn by tæt på naturen • med begrønning af byen • med synlige adgange til en synlig natur

Vi vil derfor på mødet tirsdag den 2/10 konkret vise 1. hvad der kan gøres allerede nu 2. hvad der skal gøres før Rønde Hovedgade graves op af Syddjurs Spildevand 3. hvad der kan gøres undervejs i processen 4. hvad der skal gøres, når opgravningen af Rønde Hovedgade er afsluttet Allerede nu indleder vi et samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge om at gøre Rønde til ”Porten til Nationalparken”. Vi er i gang med en dialog, hvor vi kan hjælpe hinanden nu og fremover. Allerede nu vil vi indlede et samarbejde med Syddjurs Kommune om, hvor vi ser muligheder for forbedringer her og nu. Det være sig bedre skiltning, lysregulering med svingbane på Molsvej/Birkevej, bedre og mere synlig adgang til vores Bypark og dermed også Kaløskovene. Før Rønde Hovedgade graves op skal Birkevej være klar til at tage den øgede trafik og tilkørslen til parkeringspladserne langs Hovedgaden. Der skal være bedre svingbane fra Hovedgaden til Lillerupvej. Tilkørslen til Birkevej fra Lillerupvej skal forbedres, og Lillerupvej skal gøres til primær vej. Der skal være asfalt på hele Birkevej, og fortovet bag Meny, således man som gående er klar over, at der her er øget trafik. Muligheden for flere parkeringspladser langs Birkevej skal undersøges og etableres. Undervejs i processen bør der ske en begrønning af Birkevej. Der skal arbejdes for en begrønning af de tværgående stier og opsætning af snoede læmure/bænke. Henvisningsfliser på Hovedgaden til de tværgående stier og Byparken. Etablering af 6 overgange for gående på Hovedgaden. Åben Vand langs Meny på Kaløtorvet. Når opgravningen af Rønde Hovedgade er afsluttet, skal der være en åben/lukket vandrende langs nordsiden af Hovedgaden. Der skal etableres venstresvingsbaner på hovedgaden ved Kaløtorvet og Fakta, samt nye fortovsfliser langs hele hovedgaden med et indbydende look slutter René Povlsen, Henriette Husted, Niels Trangbæk og Carsten Skivild. Spørgsmål kan rettes til René Povlsen tlf. nr. 211221166 eller Carsten Skivild tlf. 28721831  

--------------------

 

Vi har lige siden vi blev oprettet arbejdet sammen med Rønde Handelsstandsforening om at få Syddjurs Kommune til at fortsætte den plan for Rønde Midtby, der blev udarbejdet af en gruppe borgere sammen med Rønde Kommune i 2000, som blev publiceret som Strukturplan Rønde midtby 2000. Rønde Kommune gik i gang med en byfornyelse, der bl.a. omfattede en ny busterminal og nye torve, der blev benævnt Kaløtorvet og Markedspladsen. Der blev ved privat medvirken etableret parkeringsarealer op til Rønde Hovedgade med adgang fra Birkevej, og der blev lavet brede passager til at komme fra Birkevej til Hovedgaden. Der blev samtidig udarbejdet et forslag til hvordan Akvaduktpladsen bag Niels Trangbæks boghandel skulle se ud, og det er efterfølgende blevet godkendt af Syddjurs Kommune. Så blev vi sammenlagt til Syddjurs Kommune, og siden er der ikke sket noget.

 

Vi har sammen med Rønde Handelsstandsforening forsøgt at få Syddjurs Kommunes forvaltning til at gøre noget. Det resulterede i, at vi, i forbindelse med Rønde Fjernvarmes renovering af deres rørsystem på sydsiden af Rønde Hovedgade, fik Syddjurs Kommune til at udskifte fortovet med nye fliser. Senere prøvede vi at få Syddjurs Kommune til at etablere 5 til 7 sikre overgange på Rønde Hovedgade. Vi fik 2 overgange, der i realiteten er flytbare.

 

Senest har vi i 2013 presset på for at få lavet en masterplan for Rønde Hovedgade ud fra ideerne i Strukturplan Rønde midtby 2000, så administrationen i Syddjurs Kommune kan få et sikkert overblik over omfanget af omforandringen af Rønde Hovedgade. Der blev heldigvis bevilget penge til denne plan ved 3. bevillingen af Syddjurs Kommunes budget for 2014 og nu venter vi spændt på resultatet.

Vi har peget på at landskabsarkitekt Eivind Wad, der bl.a. lavede planen for Akvaduktpladsen, skal stå for udarbejdelsen og har indsendt hans tilbud for at gøre det til Syddjurs Kommune. Selv om vi har rykket for svar gennem administrationen, har vi ikke hørt hvor langt processen er kommet.

 

Med hensyn til yderligere parkeringspladser i midtbyen, har vi hver gang der har været et hus til salg på Birkevej, gjort administrationen opmærksom på den mulighed der var for dem om at bruge af deres Parkeringsfond til etablering af yderligere parkeringsmuligheder. Det er hver gang blevet afslået pga. manglende økonomiske muligheder.

Rønde Distriksråd  | roende.raad@gmail.com